headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Remissvar investeraravdraget

25 maj 2015
Företagarna avstyrker förslaget om skärpta villkor för investeraravdraget.

Vi menar att förslaget går betydligt längre än vad som krävs enligt EUs riktlinjer om statsstöd. Svenska regler bör inte gå längre än vad som krävs för att uppfylla EUs regler. 

Läs hela remissyttrandet här (PDF).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap