podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

Publicerad 20 jan 2020
Företagarna kan inte dra annan slutsats än att det är regeringens slarv som föranlett den nu remitterade promemorian och dess förslag.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om
statligt stöd (pdf).

Med den i dagsläget föreliggande informationen kan inte Företagarna ta ställning till promemorians förslag. I sak är det givetvis bättre om investeraravdraget kan fortsätta tillämpas, än att det underkänns som olagligt stöd. De begränsningar som skulle bli nödvändiga för att tillämpa GBER på investeraravdraget är dock olyckliga och ett steg i fel riktning. Regeringen bör därför i första hand arbeta för att skyndsamt få fram ett underlag som uppfyller de krav kommissionen ställer för en förlängning av det godkännande som löpte ut 31 december 2019. Ett snabbt besked om förlängning är därtill den lösning som minimerar osäkerhetstiden och omställningskostnaderna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.