headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Ale

Välkommen till Företagarna Ale - det aktiva företagarnätverket!

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. Bli medlem du också!

Styrelsen 2020-21

Kontaktinfo
Företagarna Ale
Industrivägen 4, 44911 NOL
08-406 17 00
Regionkontor
Västra Götaland

Nyheter om företagande i Ale med omnejd

Event i Ale
Inga träffar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap