För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Samarbete mellan företag vid anbudsgivning

Om det handlar om kontrakt som du inte har egen kapacitet att uppfylla bör du komma ihåg att det finns möjlighet att samarbeta med andra företag vid anbudsgivning. Det finns två sätt att göra detta:

  • Åberopa annans kapacitet: Ett företag får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska eller yrkesmässiga kapacitet.

  • Lägga gemensamt anbud: Grupper av företag har rätt att lägga gemensamt anbud. Om det krävs att företagen om de vinner ska skapa t.ex. ett gemensamt produktionsbolag, måste det framgå redan i upphandlingsdokumentet.

Observera: Samarbete vid anbud i offentliga upphandlingar är endast okej om vart och ett av företagen inte förmår fullgöra kontraktet på egen hand. Företag som har egen kapacitet att klara av ett kontrakt får alltså inte delta i samarbetet.

Tips! Se gärna Konkurrensverkets vägledning där du anonymt kan testa dina möjligheter att delta i anbudssamverkan.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.