headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Bör du gå med i a-kassan nu?

Regeringens förslag på coronakris-åtgärder gör det enklare för företagare att kvalificera sig för a-kassa. Är det läge för dig som inte är med i en a-kassa att gå med?

Regeringen har presenterat flera krispaket för att motverka den närmast exempellösa nedgången i ekonomisk aktivitet som vi sett sedan begränsningar i hur vi lever i vardagen införts på grund av coronavirusets spridning. En del av åtgärderna handlar om att hjälpa företagen övervintra krisen, andra om jobb och trygghet.

Tillfälliga lättnader

En följd av åtgärderna är att det har blivit lättare för företagare att gå med i a-kassan.

Dels gör den generella lättnad som regeringen föreslagit att varje månad som medlem i a-kassa nu räknas som fyra, vilket gör att det tar tre månader att kvalificera sig enligt medlemsvillkoret i stället för som normalt ett år.

Dels föreslås nu möjligheten att lägga företaget vilande – ha ett tillfälligt uppehåll i verksamheten utökas, genom att uppehåll under 2020 inte ska beaktas vid prövningen av den så kallade femårsregeln. Den innebär i vanliga fall att det ska ha gått fem år innan ett nytt uppehåll kan göras, om företagaren efter en tid med a-kassa återupptar verksamheten. 

Högre krav än på anställda

I dag står flera hundratusen småföretagare utanför a-kassan. En bidragande orsak är att arbetslöshetsförsäkringen likt de andra socialförsäkringarna är framtagna för att passa dem som är anställda. Beviskraven på företagare är också högre än för anställda för att få ersättning.

Vad ska man då tänka på om man som företagare överväger att på med i a-kassan nu? Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg och chefsjurist Karin Berggren listar några saker som är viktiga att tänka på.

Din inställning till risk är avgörande

Att gå med i a-kassan eller inte är i grund och botten ett beslut som har att göra med vilken syn på risk man har. Som företagare är du genom arbetsgivar- eller egenavgifter med och finansierar arbetslöshetsförsäkringen och omfattas liksom anställda av den. Men om du inte är med i en a-kassa och uppfyller dess villkor får du endast grundersättning från försäkringen.

Fatta beslut om verksamheten i tidigt skede

Företagare kämpar ofta på så länge det är möjligt för att hålla igång verksamheten. Det kan innebära att man tar ut låg eller ingen lön under långa perioder om företaget går sämre. Kom ihåg att detta påverkar hur mycket ersättning man kan få genom a-kassan, eftersom den grundar sig på intäkter eller lön. Även om tak och grundbelopp nu föreslås höjas är a-kassans utformning inte alltid anpassad för företagandets villkor.

Konsekvenser för anhöriga

Om närstående är delägare eller engagerade i styrelsen i ett aktiebolag och bedöms ha ett inflytande i företaget betraktas de som företagare när a-kassan bedömer om man har rätt till ersättning. Det är viktigt att tänka på när man gör en bedömning om man kan använda a-kassa.

Vad tror du om krisförloppet?

Om det är ett bra läge just nu att gå med i a-kassan beror på vad du tror om krisen. Även om förslaget från regeringen gör det enklare att lägga företaget vilande under en period innebär det att du inte får marknadsföra det eller på annat sätt underlätta för att snabbt starta upp igen. De exakta kraven på vilandeförklaring är tolkningsbara. Därför har Företagarna länge arbetat för att de ska formaliseras.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap