För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Välj rätt tjänsteställe

Tjänstestället har betydelse för avdrag för resor och om ett traktamente är skattefritt. Nya regler gör också att det i arbetsgivardeklarationen ska redovisas var varje anställd har sin arbetsplats, säger Karin Berggren, Företagarnas chefsjurist.
Företagarnas chefsjurist Karin Berggren. Foto: Oskar Omne.

Ditt tjänsteställe är där du arbetar under anställningen. För tillsvidareanställda görs bedömningen på cirka två års sikt. Det innebär att tillfälliga ändringar för tillsvidareanställda inte leder till ändrat tjänsteställe. Detta gör att kortare omplaceringar till annan ort kan ses som en tjänsteresa.

Huvudregeln tjänstestället är där du utför huvuddelen av ditt arbete. Det kan vara i till exempel ditt företags lokaler eller hos en kund. Med huvuddelen menas i detta fall mer än halva arbetstiden.

Skatteverket anser att om anställda får arbeta delvis på distans (till exempel hemifrån) ska det ändå antas att de har sitt tjänsteställe i arbetsgivarens lokaler om det är möjligt att arbeta i lokalerna. Det finns flera olika faktorer som kan vägas in vid bedömningen. Viktiga faktorer är skriftligt avtal om var arbetet ska utföras, hur ofta den anställde besöker arbetsgivarens lokaler, hur arbetsplatsen utanför arbetsgivarens lokaler är utformad och hur arbetet är organiserat.

Vad är tjänsteställe för anställda som arbetar delvis hemifrån?

Samma bedömning ska göras för dig som arbetar i ditt eget företag. Om du sköter det administrativa arbetet hemifrån varje dag men varje dag måste besöka lokalerna kommer förmodligen ditt tjänsteställe vara i ditt företags lokaler.

Om det inte går att avgöra vad som är tjänsteställe enligt huvudregeln, till exempel om arbetet utförs på olika platser varje dag, ska du i stället undersöka om du kan använda alternativregeln. Alternativregeln innebär att tjänstestället är där du hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder eller avslutar arbetsuppgifter.

”Undersök vad som blir mest förmånligt”

Skatteverket anser att tjänsteställe enligt alternativregeln är den plats som du i genomsnitt besöker minst en gång per vecka för att hämta eller lämna material eller påbörja/avsluta arbete. Om det inte är ditt företags lokaler krävs dock att det finns något avtal om till exempel att arbetet leds därifrån, hämtning av nyck-lar eller möjlighet att ha fikarast.

Vilken adress ska jag fylla i som arbetsställe i arbetsgivardeklarationen?

Kan du varken använda huvudregeln eller alternativregeln kan du använda undantagsregeln att bostaden är tjänste-stället. Så även om du aldrig arbetar hemifrån, men inte heller har någon plats som du besöker regelbundet i arbetet enligt alternativregeln, kan ditt tjänsteställe vara i bostaden. Exempel på där det är vanligt att denna regel används är för service-tekniker, byggarbetare och konsulter.

Sitter du i en styrelse anses att tjänstestället är i bostaden enligt rättspraxis. Detta eftersom styrelseledamöters arbete med inläsning med mera oftast utförs på annat ställe än i styrelserummet.

Vad är arbetsställe för mina anställda städare?

Hur du organiserar arbetet och vad ditt företag avtalar om kan med andra ord leda till att du och dina anställda får tjänsteställe på annan plats än du tänkt. Eftersom detta får skattekonsekvenser kan det vara bra att undersöka vad som blir mest förmånligt. Om du har frågor är du välkommen att ringa till oss jurister i Företagarnas juridiska rådgivning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.