För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Arbetsgivarens ansvar lika stort när anställda jobbar hemifrån

Arbetsmiljölagen gäller även i hemmet vid arbete. Tänk på detta som arbetsgivare.
Arbetsmiljölagen gör ingen skillnad på om arbetet utförs på den vanliga arbetsplatsen, eller någon annanstans. Foto: Shutterstock

När personal, som i vanliga fall befinner sig på arbetsplatsen, istället utför sitt arbete från hemmet kommer många utmaningar för arbetsgivaren. Det gäller inte minst när det gäller de anställdas arbetsmiljö.

Tittar man på vad arbetsmiljölagen säger så gör den ingen skillnad på om arbetet utförs på den vanliga arbetsplatsen, eller någon annanstans. Det finns inte heller några särskilda föreskrifter för distansarbete från Arbetsmiljöverket, utan arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön.

Gäller också vid självvalt distansarbete

Detta gäller även när en arbetstagare på eget initiativ kommit överens med arbetsgivaren om att arbeta på distans från sitt hem. Arbetstagaren har ansvaret för att medverka till att arbetsmiljön är god, och att rapportera om risker som han eller hon ser.

Som arbetsgivare behöver du därför så långt som möjligt se till att dina anställda har en god arbetsmiljö hemifrån. När det gäller situationen med corona-epidemin, där många av smittskyddsskäl råtts att arbeta från sina hem, blir det förstås en extra stor utmaning. Många fick utan större förberedelser lämna kontoret.

Läs också: Hybridarbete och hemmakontor - hur ska jag tänka kring företagsförsäkring?

5 tips om distansarbete

Här kommer några tips på hur du som arbetsgivare kan underlätta för dina anställda att ha en god arbetsmiljö.

Lyssna med dina anställda hur de har det på sin arbetsplats i hemmet. Är det något som skulle kunna underlätta som går att åtgärda? Jobbar personen mycket vid datorn kanske han eller hon behöver låna hem en större bildskärm från kontoret. Vad går att åtgärda omgående och vad behövs om distansarbetet fortsätter på sikt?

Hjälp dina anställda till en bra arbetsdag. Viktigt att förmedla kan vara exempelvis vilka de förväntade arbetstiderna är – så arbetsdagen inte drar ut också över kvällen – och av att utse en speciell plats man utför arbetet på. Vikten av att ta pauser och röra på sig är också bra att förmedla.

Social kontakt är viktigt. När kafferasterna försvinner kanske en rutin om ett gruppsamtal via video där man tar sin kopp, gärna stående, blir ett bra inslag i vardagen.

Planerade avstämningar och uppföljningar, i grupp och enskilt, om än korta sådana, blir viktigare än tidigare när de naturliga mötena på arbetsplatsen försvinner.

På sikt är det en god idé att ta fram en policy för distans-/hemarbete för ditt företag, så det blir tydligt vad som gäller.

Läs också: Arbetsgivarhandboken

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.