headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur fungerar semesterersättning?

Semesterersättning är enligt semesterlagen den intjänade semesterlön som en anställd som slutat får utbetalt i samband med att anställningen upphör. Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semsterlönen för det semesterår då anställningen upphör. Även på semesterersättning betalas arbetsgivaravgifter.

Semesterersättning är enligt semesterlagen den intjänade semesterlön som en anställd som slutat får utbetalt i samband med att anställningen upphör. Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semsterlönen för det semesterår då anställningen upphör. Även på semesterersättning betalas arbetsgivaravgifter.

Under pågående anställning får anställda semesterlönen utbetald när de tar semester. Semesterlönen kan enligt semesterlagen beräknas på två olika sätt. Enligt sammalöneregeln som ett tillägg till ordinarie vecko- eller månadslön. Enligt procentregeln fördelas 12 procent av vad den anställde tjänade under intjänandeåret ut på de betalda semesterdagarna och den anställde får det i semesterlön istället för sin ordinarie lön under semestern.

Tänk på att arbetsgivare som har kollektivavtal enligt kollektivavtalet kan ha andra regler för bl.a. hur semesterlönen och semesterersättningen beräknas.”

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap