podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com

Så påverkar föräldraveckan företag med anställda

Publicerad 6 okt 2021
Alla arbetsgivare som har anställda med barn i åldrarna fyra till sexton år kommer att få ytterligare ledighetsdagar nästa år. Här får du veta vad som gäller.

Den 4 april 2022 ska familjeveckan börja införas, förutsatt att regeringen får igenom sin budgetproposition i riksdagen i höst. Här har Företagarnas juridiska rådgivning samlat det viktigaste du som företagare och arbetsgivare behöver veta om familjeveckan.

Vad är familjeveckan?

Formellt sett är det en ny föräldrapenningförmån som heter familjedagspenning och som ger rätt att vara ledig från arbetet. Ledigheten ska få delas upp på ett obegränsat antal perioder under ett år.

Vem ska kunna använda familjeveckan?

Den som är förälder till barn i åldern fyra till sexton år ska kunna använda förmånen. Den gäller för tid från det att barnet fyller fyra år och längst till dess att barnet har fyllt sexton år. Familjedagspenning ska få lämnas till båda föräldrarna för samma barn och tid.

När ska man kunna använda familjeveckan?

En förälder ska kunna använda familjedagspenning när denne avstår från förvärvsarbete för att vårda ett barn under dag när det är lov, terminsuppehåll, studiedag för personalen eller en motsvarande situation i den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i. Den ska även gå att använda när en förälder deltar i ett barns utvecklingssamtal. Däremot ska förmånen inte kunna användas för öppen förskola.

Begränsningen till tre perioder för föräldraledighet per kalenderår kommer inte att gälla för dagar med familjedagspenning.

Vilka förmånsnivåer ska finnas i familjeveckan?

Familjedagspenning ska utgå för antingen halv eller hel dag. Oavsett antalet barn ska en förälder inte kunna få mer än sammanlagt hel familjedagspenning per dag. Det ska inte gå att få familjedagspenning för tid när föräldrapenning annars skulle ha lämnats till föräldern.

När ska arbetstagare meddela arbetsgivaren om familjeveckan?

När en arbetstagare vill använda rätten att vara ledig med familjedagpenning för ledighet vid lov, terminsuppehåll eller studiedag ska han eller hon anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader i förväg, eller så snart som möjligt.

Om det handlar om ledighet för att delta i ett utvecklingssamtal ska sådan ledighet anmälas minst en vecka i förväg.

Påverkar familjeveckan semester?

Ja, föräldraledighet med familjedagspenning ska vara semesterlönegrundande.

Vad menas med att familjeveckan börjar införas?

När familjeveckan införs kommer den att omfatta tre dagar per år sammanlagt för barnen. Fullt utbyggd ska familjeveckan omfatta fem dagar per år sammanlagt för barnen. Den som har ensam vårdnad får sex dagar per år sammanlagt för barnen.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.