För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Välbefinnande och resultat med hållbara team

Publicerad 17 nov 2021
Det är väl investerade pengar att satsa på strategiskt arbete med att skapa team och teamidentitet, enligt teamcoacherna Anna Sanderoth Vilkas och Peter Hård.
Foto: Shutterstock.com

Teamutveckling och teaminsatser betraktas ofta som en främst social aktivitet. Men vad händer om vi på allvar börjar arbeta med det ekosystem som vävs av relationerna på en arbetsplats? Kan det påverka mer än trivsel? Ja det verkar så. Statistik pekar på såväl minskade kostnader som ökade intäkter. Investeringar i teamutveckling med kvalitet lönar sig på sista raden.

Arbeta strategiskt med teamarbete

De rutinerade teamcoacherna Anna Sanderoth Vilkas och Peter Hård är väl bekanta med vilka resultat som finns inom räckhåll för organisationer som väljer att arbeta strategiskt med att skapa team och teamidentitet. De skiljer på arbetsgrupper och högpresterande team. En arbetsgrupp kan vara en grupp människor sammansatta för att arbeta med ett gemensamt problem. Ett team är sammankopplat så att helheten blir större än delarna.

− Ett team är ett sammanhang där medlemmarna mår bra och kan skapa mer än vad individerna sammanlagt kan åstadkomma.  Det är ”övertonen”, det där som vi kan få vara med om när vi förstår vad som skiljer, säger Peter Hård.

Stabila team ger välbefinnande

I välfungerande team skapas dynamik, innovationskraft och trygghet. Att vara en del av ett stabilt team i rörelse har rent historiskt varit viktigt för vår överlevnad och är, för vår hjärna utformad för ett stenåldersliv på savannen, det än i dag. Människans välbefinnande ökar markant när man är en viktig del i ett team med gemensamt syfte, identitet, mål och ansvar.

− Att tillhöra ett engagerat och motiverat team är enormt tillfredsställande för oss människor. Vi känner oss trygga i ett team som kommer att fajtas för att försvara teammedlemmarna om fara uppstår, ett där alla drar sitt strå till stacken och alla arbetar i samma riktning och där alla känner sig stolta över sina resultat, säger Anna Sanderoth Vilkas.

Enligt Anna Sanderoth Vilkas och Peter Hård skannar vi hela tiden av tecken på att det team vi är del av är tillräckligt starkt för att säkerställa att vi har valt rätt sammanhang. När vi vid sådan skanning stöter på tecken på att teamet inte håller ihop börjar vi tänka att det finns bättre sammanhang. Det kan i sin tur leda till att man börjar leta fler bevis på att teamet inte är bra, att det sammanhang teamet är en del av inte längre känns rätt, att man börjar reta upp sig på de övriga personerna i sammanhanget, eller att man tystnar och blir orolig. Fokus dras från arbetsuppgiften.

− Hur kommer det sig att idrottslag, orkestrar och körer övar specifikt på att vara optimala tillsammans, men att verksamhetsledningar inte gör det? Här lever vi kvar i tron att om vi samlar de bästa i en lednings-, arbets- eller projektgrupp så kommer detta att lösa sig per automatik, säger Anna Sanderoth Vilkas.

Ställ rätt frågor

Om jag som företagsledare ser att jag behöver göra något, vad kan jag göra? Frågor att börja med för den grupp som vill bli ett högpresterande team (eller dig som vill sätta samman ett) är:

  • Varför finns detta team? Vad ska det åstadkomma och vad är konsekvenserna av deras görande och varande
  • Vilka är med i detta team och varför?

För att trimma teamets grund och fortsatta arbete är det här det börjar när Anna Sanderoth Vilkas och Peter Hård kommer in som teamcoacher. Deras uppdrag är inte att lära ut tekniker för att få teamet att fungera väl, utan att stödja och utmana personerna att förstå sig själva och sina unika mekanismer.

− I teamcoachingen är det teamet som är experterna på sin verklighet och det är viktigt att det får vara så” säger Anna Sanderoth Vilkas.

Det är viktigt att omsätta de nya insikterna i handling.

− Teamcoaching är ett samarbete i en medskapande och reflekterande process med ett team, dess dynamik och relationer för att nå sitt gemensamma syfte och gemensamma mål. Det betyder mer än att ha insikter, det betyder också nytt görande, säger Peter Hård.

Coachingens kärnkompetenser

Professionell teamcoaching så som de båda arbetar med det följer samma struktur och samma kärnkompetenser som övrig coaching där den coachade, i det här fallet teamet, får förutsättningslös spegling och support att själv utforska och sätta samman kunskaperna till handlingar som skapar effektiv rörelse mot målet. Varje team måste hitta sin rytm, sina gemensamma drag och sina skiljelinjer. Teamcoachen hjälper till att göra det synligt.

Ett bra ställe att börja i organisationen kan vara i ledningsgruppen. Från ledningsgruppen kommer riktning, samsyn och engagemang. Effektiva ledningsgrupper agerar som en enhet i ett ekosystem som förstår varför och skapar ringar på vattnet i hela organisationen. En ledningsgrupp är med fördel ett starkt team över lång tid, med ett gemensamt syfte, delade mål och ett ömsesidigt beroende. Nya medlemmar kan komma in och befintliga kan lämna. I de främsta teamen bär man kompetensen att hantera den sortens förändringar. Man gör det på ett sätt där verksamheten kan fortgå under det att teamet justerar sin rytm till att omfamna det nya. Det handlar om att vara hållbar över tid.

− Du har ett val. Om du letar efter det lilla extra att få ut av en grupp, ledningsgrupp eller arbetsgrupp – så behöver du förstå både vad:et och hur:et i framgångsrika team. Är du på läktaren och ser på med ett delat gemensamt intresse eller är du på planen och agerar för att skapa en mångfald av effekter? säger Peter Hård.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna