För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

6 kompetenser som kännetecknar en bra ledare

Prestigelöshet är en viktig egenskap för den som vill lyckas i sin ledarroll. Men det finns fler faktorer som spelar in, menar ledarskapskonsulten Tommy Jansson. Vilka av dem har du?
Vad gör en bra ledare? Foto: Shutterstock

Var hittar man de mest engagerade ledarna och medarbetarna? Jo ofta inom frivilligsektorer, här måste finnas mycket att lära för den som vill få just engagerade medarbetare och bra team!

tommyjansson150pxrund.pngDen tankebanan tog ledarskapsexperten Tommy Jansson fasta på i sitt arbete om vilka kompetenser som kännetecknar en bra ledare, där han landade i 6 stycken.

Han är grundare av Lomsjöakademien i Åsele kommun och  har ett helt yrkesliv av företagande bakom sig. Både som egenföretagare inom bland annat teknik, och som konsult inom just ledarskapsfrågor.

- Jag har själv alltid funderat på vad det är som gör att vissa företag eller vissa avdelningar levererar så mycket mera än andra. Och jag har funnit att det  goda ledarskapet är en kraftigt bidragande faktor, säger Tommy Jansson.

Lyssna på Företagarpodden #297: Drakens bästa ledarksapstips

Skapa en motiverande kultur

I arbetet med ledarkompetenserna fokuserade Tommy Jansson på ledarskap av unga inom ideell sektor, men han ser att resultatet går att applicera lika väl på den företagare som leder vuxna medarbetare.

- Det är mera som förenar än som skiljer mellan att leda unga och vuxna. Målsättningen är ju alltid att få ut optimalt av varje individ vilket bara är möjligt om ledningen kan skapa en motiverande kultur. Där alla medarbetare kan känna delaktighet och se möjligheter framåt, säger Tommy Jansson.

Han anser att prestigelöshet är en viktig egenskap för den som vill bli en bra ledare.

-  Ledaren måste acceptera att det i gruppen man leder finns värdefulla erfarenheter och kompetenser att ta tillvara. Utan att ledaren känner sig hotad. 

Tips! Läs mer om ledarskap och entreprenörskap hos Lomsjöakademin

Gör Lomsjöakademiens självskattningstest om ledarskap

 

Här är 6 kompetenser hos en framgångsrik ledare

Enligt Tommy Jansson, Lomsjöakademien:

1. Klokskap

Den ledare som har en god självbild, har tänkt igenom sin livsfilosofi och tagit ställning för en organisation där man tar ledaransvar, är en i bästa mening vuxen och mogen människa. Det gör grunden för att man ska kunna vara prestigefri i sin ledarroll, våga delegera, skapa  delaktighet i gruppen och inte kräva ständig egen bekräftelse.

2. Samarbete

Nästa viktiga egenskap är att ha förmågan att skapa samarbete och att se både individ och grupperspektivet. Detta kräver en hög social kompetens. Man måste kunna se och tolka tecken i gruppen, som kan kräva ett ingripande eller ett initiativ från ledaren.

3. Kommunikation

En god ledare behöver ha förmåga att lyssna på gruppen och ta tillvara på olika medlemmars synpunkter och idéer. En ledare är en kommunikatör som skall informera, lyssna och hålla sig själv och gruppen informerad.

4. Vara förebild

Att med entusiasm inspirera andra och symbolisera värdegrunden är också en viktig ledaregenskap. Det ledaren gör blir lätt norm och kopieras av andra, speciellt när man leder unga människor.

5. Styrka och mod

Här menas i första hand mental styrka och mod. Som att kunna erkänna att man haft fel. Som ledare är det viktigt att man kan hantera motgångar och nederlag på ett moget sätt och våga hantera konflikter som då och då dyker upp i en grupp.

6. Humor

Ett skratt är alltid läkande när det sker på goda grunder och håller sig långt ifrån motsatsen, ett nedvärderande eller elakt skratt som tvärtom förstör. En ledares självironi och mod att bjuda på sig själv har en avdramatiserande effekt på svåra uppgifter. 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.