podcast news play företagaren I media förmån

Arbetstidslagen - en introduktion

Frågor om arbetstid, övertid, jourtjänstgöring m.m. regleras i arbetstidslagen. Lagen är konstruerad på ett sådant sätt att det i ganska stor utsträckning är möjligt att i kollektivavtal komma överens om andra villkor än de som anges i lagen. Företag som har kollektivavtal måste därför i första hand kontrollera om det finns sådana bestämmelser i detta.

För företag som inte har kollektivavtal, eller som har kollektivavtal som helt eller delvis saknar särskilda regler om arbetstid, gäller arbetstidslagen. Arbetstidslagen har regler om bl.a. följande:

  • ordinarie arbetstid och jourtid
  • övertid och mertid
  • den sammanlagda arbetstiden i snitt under period
  • anteckningar om jourtid, övertid och mertid
  • arbetstidens förläggning
  • i vilka fall Arbetsmiljöverket kan lämna dispens
  • vad skyddsombudet kan vidta för åtgärder
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn
  • straff och sanktionsavgifter
  • överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut

Dessutom finns det i andra regelverk särskilda bestämmelser om bl.a. arbetstider för minderåriga (under 18 år). Arbetstidslagen säger inte något om vilken lön som ska utgå vid t.ex. övertid eller jourtid.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och har information arbetstidsreglerna på sin hemsida wwww.av.se

Du kan läsa mer utförligt om några frågor om arbetstid på rådgivningens FAQ.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.