podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Beräkna ditt preliminära elprisstöd

Regeringen gav den 22 december ett nytt uppdrag till Svenska kraftnät om att ta fram en ny modell för att kompensera företag för de höga elkostnaderna. När den nya modellen finns kommer vi att uppdatera vårt verktyg på denna sida.

Regeringen meddelade den 22 december att den arbetar för att dels en ny modell för generellt elprisstöd till företag ska komma på plats, dels för att införa en modell för stöd till elintensiva företag. 

Se pressträffen med närings- och energiminister Ebba Busch den 22 december om  åtgärder för att dämpa konsekvenserna av betydande elkostnader för företag. 

Läs Företagarnas kommentar på regeringens beslut: Regeringen lämnar företagen i sticket.

Följande modell gäller för privatpersoner, men inte längre för företag.  

  • Stödet baseras på historisk förbrukning under perioden från oktober förra året till och med september i år.
  • Stödet utgår med 79 öre per kilowattimme för kunder i elområde 4 och med 50 öre per kWh i elområde 3.
  • Kunder med en förbrukning på över 3 miljoner kilowattimmar ska göra en extra ansökan och bevisa att de faktiska kostnaderna varit högre än takbeloppet. 
  • Kunder i elområde 4 kan få ut upp till 2,37 miljoner kronor utan särskild ansökan.
  • För elområde 3 är det högsta möjliga stödet, utan särskild ansökan, 1,5 miljoner.

För att beräkna elprisstödet multiplicerar vi angivna kWh med 0,79 om du angivit  elprisområde 4, och med 0,5 om du angivit elprisområde 3.

Läs mer om elprisstödet
  • På Svenska kraftnäts hemsida kan du ta del av vanliga frågor och svar kring elprisstödet. Besök hemsidan.

  • Läs vår artikel om hur du som företagare kan sänka dina elkostnader. Läs artikeln.

Jurister ger råd och stöd

Som medlem i Företagarna får du kostnadsfri tillgång per telefon till vår rådgivning: erfarna jurister med bred juridisk kompetens.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.