podcast news play företagaren I media förmån

Var med och diskutera och forma framtidens näringsliv i Göteborg.

Detta är Positiv Göteborg

Positiv Göteborg är mötesplatsen där vi är konstruktiva och arbetar tillsammans,  företagare, stad och myndigheter,  för att hitta lösningar där vi lyfter både näringslivet och företagsklimatet i vårt älskade Göteborg!

Ett gott samtalsklimat, där du bidrar med din syn på saken, är viktigt för att skapa förändring. Därför är god ton och en positiv samt konstruktiv inställning grunden i vår diskussionsgrupp på Facebook. 

Företagarna Göteborg har skapat detta forum för att skapa stolthet för vår stad Göteborg, för våra fantastiska företagare och för alla som bidrar positivt till stadens utveckling.
Vi vill att fler ska våga lägga 5 minuter om dagen på att skapa ett positivt och konstruktivt samtal mellan företagsamma människor i staden, och dess företag. Om vi, 30 000 företagare, gör det så arbetar vi 2 500 timmar per dag i rätt riktning!

De sex huvudtrådar vi diskuterar kring är:

Företagarna Göteborg är stolta över att få vara referensorganisation till Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska Program (NÄSP). Positiv Göteborg är vårt bidrag till kommunikationsinsatserna i programmet.

Välkommen att vara med och diskutera teman som är viktiga för oss företagare och utvecklingen av staden! 

Var med i dialogen på Facebook

Diskussionen sker på vår Facebooksida. Var med du också!

Engagera dig!

Var med och förbättra vårt lokala näringslivsklimat. Anmäl dig här om du vill delta i fysiska träffar och dialoger tillsammans med staden och Företagarna.

Läs villkoren här

Villkor - Så behandlar vi dina personuppgifter 

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Göteborg ska kunna kontakta dig i sammanhanget projektet Positiv Göteborg. Dina uppgifter kan komma att användas för marknadsföring av event och medlemskap i Företagarna.

De uppgifter som samlas in är namn och e-postadress och ämne du vill engagera dig i.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter i samband med projektet och marknadsföring om Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Göteborg tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Service Västra Götaland AB och Företagarna Sverige Service AB. Har uppgifterna samlats in i samband med event kan Företagarna Göteborg lämnaå ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet.

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Göteborg. Du har även rätt att klaga på Företagarna Göteborgs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Göteborg, som du når på e-postadress personuppgifter@foretagarna.se.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller idéer kring initiativet Positiv Göteborg.

Företagarna Göteborg
E-post: gbg@foretagarna.se

Dialogen pågår här på vår Facebooksida

Läs om våra diskussionsämnen. (I mobil, scrolla i sidled)

Det här diskuterar vi!

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg

Företagare lägger i snitt ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. Hur kan det bli bättre?

Positiv Göteborg

I den här tråden inspireras och inspirerar vi varandra. Lyft företagare du vill hylla, sprid erfarenheter om lyckade projekt och verksamheter inom kommun och samhället i stort.

Den inkluderande staden

Hur skapar stadens aktörer, det offentliga och näringsliv, en gemenskap och inkludering? Var med och diskutera hur vi långsiktigt kan bidra till ett tryggare samhälle för oss alla!

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg

Företagare lägger i snitt ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. Hur kan det bli bättre?

Positiv Göteborg

I den här tråden inspireras och inspirerar vi varandra. Lyft företagare du vill hylla, sprid erfarenheter om lyckade projekt och verksamheter inom kommun och samhället i stort.

Den inkluderande staden

Hur skapar stadens aktörer, det offentliga och näringsliv, en gemenskap och inkludering? Var med och diskutera hur vi långsiktigt kan bidra till ett tryggare samhälle för oss alla!

Den hållbara staden

Är tillväxt och hållbarhet ett motsatsförhållande. Eller hur bör vi definiera hållbar tillväxt? Här diskuterar vi hur företagande och ansvar för människa och miljö går hand i hand.

Konkurrens på justa villkor

Det offentliga är en stor kund för företag. Vilken roll ska kommunala bolag spela? Hur skapar vi bättre konkurrens i offentliga upphandlingar, så även småföretag kan ta del av affärerna?

En tillgänglig stad för alla

Göteborg ska vara en öppen stad, där vi som företagare och invånare kan mötas och röra oss med enkelhet. Det här diskussionsämnet berör frågor om tillgänglighet och mobilitet.

Den hållbara staden

Är tillväxt och hållbarhet ett motsatsförhållande. Eller hur bör vi definiera hållbar tillväxt? Här diskuterar vi hur företagande och ansvar för människa och miljö går hand i hand.

Konkurrens på justa villkor

Det offentliga är en stor kund för företag. Vilken roll ska kommunala bolag spela? Hur skapar vi bättre konkurrens i offentliga upphandlingar, så även småföretag kan ta del av affärerna?

En tillgänglig stad för alla

Göteborg ska vara en öppen stad, där vi som företagare och invånare kan mötas och röra oss med enkelhet. Det här diskussionsämnet berör frågor om tillgänglighet och mobilitet.

Senaste nyheterna

Hundratals samlades för stormöte om framtiden för Göteborgs näringsliv

Omkring 75 företag från regionen deltog 2020 när det var dags för stormöte om Göteborgs näringslivsprogram. "En viktig del i arbetet att förändra attityder mellan oss företagare och tjänstepersoner" säger Jakob E Saturnus från Företagarna Göteborg.

I årets möte den 5 mars fortsätter vi arbetet framåt för ett bättre företagsklimat i Göteborg. Mötet är digitalt och deltar i år gör också Kommunstyrelsen i Göteborg och diskuterar innovationskraft, företagsklimat,  infrastruktur etc.  

God ton för bättre företagarklimat syftet med nytt Göteborgsinitiativ

Facebookgruppen Positiv Göteborg ska stärka samarbetet i företagarfrågor. "Framgångsrikt påverkansarbete bygger alltid på relationer, långsiktighet och förtroende för varandra"

Företagarna Göteborg

Företagarna Göteborg står bakom initiativet Positiv Göteborg.

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vi representerar närmare 60 000 företagare runt om i landet och bara i Göteborg har vi ett nätverk med cirka 1 700 företagare.

Vårt arbete är att verka för ett bättre företagsklimat i Göteborg, erbjuda ett starkt nätverk, och ge support till våra företagare i stort och smått.