podcast news play företagaren I media förmån faq

Sök stipendium i hantverk

Utdelning årligen i Gustaf & Torild Hammars stiftelse, Understödstiftelsen och Utbildningsstiftelsen


Ansökningsperiod
- 2022-01-01 - 2022-10-31.
Besked lämnas till de som beviljats stipendium senast 2022-12-31. 


Sökande ska vara folkbokförd i någon av följande kommuner:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,  Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund-Tjörn, Öckerö.

Gustaf & Torild Hammars Stiftelse Ska stödja person under utbildning i ett hantverksyrke eller person under vidareutbildning eller specialistutbildning i ett hantverksyrke.

Understödsstiftelsen (En utdelning per år, ansökningsperiod 2) Ska stödja en person som är egenföretagare i ett hantverksyrke. Det ska bifogas kopia av föregående års självdeklaration. För att få medel ur Understödstiftelsen får den taxerade inkomsten föregående år ej överstiga 150 000kr.

Utbildningsstiftelsen Ska stödja person under utbildning i ett hantverksyrke eller person under vidareutbildning eller specialistutbildning i ett hantverksyrke.

Övrig information
Företagarnas ansökningshandlingar ska användas.
Motivering för stipendium ska bifogas.
Utbildning ska styrkas med antagningsbesked.
Personbevis ska bifogas
Kopia av föregående års självdeklaration samt intyg om förmögenhet ska bifogas (gäller endast ansökan i Understödstiftelsen)
Frågor om ansökan ställs till gbg@foretagarna.se 

 

 

 

 

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.