För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

Publicerad 18 jan 2023
Företagarna är kritiska till förordningen, hur den togs fram och hur den föreslagna skatten kommer att påverka elförsörjningen, men det sätt som regeringen föreslår att tillämpa förordningen på är överlag godtagbart.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

Regeringen föreslår införande av en tillfällig extra skatt för vissa elproducerande bolags vinster över viss nivå mellan mars och juni 2023. Förslaget är en följd av en EU-förordning och hur denna ska införas i svensk rätt. Även om Företagarna är kritiska till förordningen, hur den togs fram och hur den föreslagna skatten kommer att påverka elförsörjningen, är det sätt som regeringen föreslår att tillämpa förordningen överlag godtagbart.

Förslaget är en följd av EU:s förordning 2022/1854 och ska motsvara reglerna om ett tak för marknadsintäkter enligt förordningen. Detta tak anges till 180 € per megawattimme, vilket omräknat föreslås vara 1 957 SEK. Intäkter över denna nivå föreslås ingå i beskattningsunderlaget. Vid höga driftskostnader ska producenter ha möjlighet att tillämpa ett särskilt högre takbelopp. Definitionen av ”driftskostnader” vad avser möjligheten att tillämpa det särskilda högre takbeloppet är otydlig. Förslaget ger ingen närmare information om vilka kostnader som kan inkluderas eller hur dessa ska beräknas, exempelvis om kapitalkostnader ska inkluderas och om det finns kostnader som inte får inkluderas. Denna otydlighet innebär rättsosäkerhet för de skattskyldiga, och bör åtgärdas i det kommande lagstiftningsarbetet. Företagarna anser också att regeringen bör förtydliga den rättsliga grunden för att beskatta utländska moderföretag för skattepliktig el som dotterföretag matar in i Sverige.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.