För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande om betänkandet Värdet av vinden (SOU 2023:18)

Publicerad 19 sep 2023
Företagarna ser positivt på incitament som stärker förutsättningarna för fossilfri och förnybar energi samt välkommet att den kompensation som föreslås till närliggande fastigheter vid vindkraftverk utgår från verksamhetsutövarna.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

Utredningens uppdrag har varit att föreslå system för att kompensera dem som påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad, men också lämna förslag som ger kommunerna stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft. De föreslagna incitamenten för kommunerna får inte finansieras via statens budget eller påverka skatteområdet. Det är verksamhetsutövarna som ska stå för eventuella kompensationskostnader.

Därför är det i grunden positivt med incitament som stärker förutsättningarna för fossilfri och förnybar energi.

De fossilfria och förnybara kraftslagen måste behandlas teknikneutralt. Därför är det även välkommet att den kompensation som föreslås till närliggande fastigheter vid vindkraftverk går från verksamhetsutövarna, inte från skattemedlen. Vi ser det även som positivt att Energimyndigheten ges i uppdrag att upprätta en vägledning till lagen om kommunala energiplaner.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.