För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Lättnader i deltagarbegränsningarna för platser för privata sammankomster

Publicerad 16 jun 2021
Företagarna tillstyrker förslaget om att höja deltagarantalet för privata sammankomster från åtta till 50 personer, men inte utan kritik.
Foto: eppe Gustafsson/Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet över Lättnader i deltagarbegränsningarna för platser för privata sammankomster (pdf).

I promemorian föreslås att den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt använder eller upplåter en lokal inomhus för en privat sammankomst endast får göra detta om deltagarantalet är maximalt 50 personer – att jämföra med dagens regelverk om maximalt åtta personer. Varje deltagare inom varje avgränsat utrymme inomhus ska kunna disponera minst tio kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Regelverket ska börja gälla från och med den 1 juli 2021 och motiveras med en minskad smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Företagarna tillstyrker förslaget om att höja deltagarantalet för privata sammankomster från åtta till 50 personer. För de företag som ägnar sig åt kommersiell uthyrning av till exempel möteslokaler kommer förändringen vara ett viktigt steg för att kunna återstarta verksamheten efter en lång tid av näringsförbud.

Företagarna anser dock inte att promemorian på ett tillräckligt sätt motiverar varför deltagarbegränsningen för privata sammankomster ska vara maximalt 50 personer. Det viktigaste under pandemin har hela tiden varit möjligheten att begränsa avståndet mellan besökare och säkerställa att arrangemang kan genomföras på ett smittsäkert sätt, oavsett antal deltagare.

Promemorian tar dock inte hänsyn till storleken på lokalen där den privata sammankomsten sker, vilket enligt Företagarna kommer leda till att förslaget upplevs som ologiskt och bidrar till en fortsatt snedvridning av marknaden, till nackdel för de företag som är verksamma inom uthyrning av lokaler och områden för privata tillställningar och sammankomster. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.