För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad 16 apr 2021
Företagarna avvisar regeringens förslag till förlängning av lagarna.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (pdf).

I promemorian föreslås att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla ytterligare fyra månader, till utgången av januari 2022.

Företagarna avvisar regeringens förslag till förlängning av lagarna. Förslaget saknar evidens om begränsningarnas påverkan på minskad smittorisk och lever inte upp till kravet på proportionalitetsbedömning av inskränkningarna i grundlagsfästa rättigheter. Ingen redovisning sker heller av hur, var och varför tillämpning av covid-19-lagen hittills har skett. Konsekvensanalysen innehåller inte heller något om konsekvenserna för företag som träffas av begränsningarna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.