headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Företagarna avvisar regeringens förslag till förlängning av lagarna.
Publicerad 16 apr 2021

Läs hela remissyttrandet över promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (pdf).

I promemorian föreslås att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla ytterligare fyra månader, till utgången av januari 2022.

Företagarna avvisar regeringens förslag till förlängning av lagarna. Förslaget saknar evidens om begränsningarnas påverkan på minskad smittorisk och lever inte upp till kravet på proportionalitetsbedömning av inskränkningarna i grundlagsfästa rättigheter. Ingen redovisning sker heller av hur, var och varför tillämpning av covid-19-lagen hittills har skett. Konsekvensanalysen innehåller inte heller något om konsekvenserna för företag som träffas av begränsningarna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.