podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad 16 apr 2021
Företagarna avvisar regeringens förslag till förlängning av lagarna.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (pdf).

I promemorian föreslås att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla ytterligare fyra månader, till utgången av januari 2022.

Företagarna avvisar regeringens förslag till förlängning av lagarna. Förslaget saknar evidens om begränsningarnas påverkan på minskad smittorisk och lever inte upp till kravet på proportionalitetsbedömning av inskränkningarna i grundlagsfästa rättigheter. Ingen redovisning sker heller av hur, var och varför tillämpning av covid-19-lagen hittills har skett. Konsekvensanalysen innehåller inte heller något om konsekvenserna för företag som träffas av begränsningarna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.