headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande om Skatteverkets promemorior Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad och Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser

Företagarna anser att reglerna om avdrag för ökande levnadskostnader och besläktade delar av skattelagstiftningen bör ses över i en heltäckande utredning.
Publicerad 17 aug 2021

Läs hela remissyttrandet över Skatteverkets promemorior Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad och Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under samhällskriser som pdf.

I promemoriorna föreslås vissa förändringar av reglerna om avdrag för utgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan plats än bostaden, samt att offentliganställda i vissa extraordinära lägen ska anses ur skattesynpunkt ha tjänsteställe i bostaden.

Företagarna anser att reglerna om avdrag för ökande levnadskostnader och besläktade delar av skattelagstiftningen bör ses över i en heltäckande utredning. Av de konkreta förslagen i promemorian anser Företagarna att förslaget om avstånd från bostaden på 50 kilometer är väl avvägt i förhållande till inkomstskattelagen. Däremot synes den föreslagna tidsperioden, en månad, vara problematisk ur tillämpningssynpunkt. En längre period, åtminstone två månader, skulle minska gränsdragningsproblem.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.