För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Publicerad 24 nov 2021
Företagarna ser en rad problem med de rubricerade förslagen och avstyrker att vaccinationsbevis införs den 1 december 2021.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Remissyttrande om Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som pdf.

Folkhälsomyndigheten föreslår att en anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus ska vidta en rad åtgärder för att minska spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Därutöver föreslår myndigheten att ett arrangemang med fler än 100 deltagare, där så kallade vaccinationsbevis inte används, endast får ha sittande publik, begränsad storlek på sällskap och att sällskapen placeras åtskilda.

Företagarna ser en rad problem med de rubricerade förslagen och avstyrker att vaccinationsbevis införs den 1 december 2021.

Företagarna anser att Folkhälsomyndigheten ej på ett tillräckligt sätt, med hänvisning till en framtida ökad smittspridning, motiverar behovet av den här typen av långtgående inskränkningar i mötes- och näringsfriheten.

Företagarna anser även att det är ytterst anmärkningsvärt att regeringen fattar beslut om det nya regelverket med vaccinationsbevis innan det finns ett färdigt verktyg som arrangörer kan nyttja för att kontrollera besökare.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.