För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om promemorian Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad 14 sep 2021
Företagarna anser inte att förslagen motiverar varför Sverige i ytterligare fyra månader ska ha en lagstiftning som kraftigt inskränker grundlagsskyddade fri- och rättigheter.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som pdf.

I promemorian föreslås att giltighetstiden för förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) förlängs med fyra månader från utgången av september 2021 till utgången av januari 2022.

Smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 fortsätter att ligga på en relativt låg nivå i Sverige och över 80 procent av den vuxna befolkningen har än så länge erhållit minst en dos vaccin. Regeringen har nyligen meddelat att från och med den 29 september kommer deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att avskaffas. De kvarvarande restriktionerna som har funnits på serveringsställen i form av storlek på och avstånd mellan sällskap tas bort och Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån upphör också. 

Med detta som bakgrund anser Företagarna inte att promemorian kan motivera varför Sverige i ytterligare fyra månader ska ha en lagstiftning som kraftigt inskränker grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Promemorian innehåller inte heller någon analys av vad en eventuell förlängning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen skulle få för konsekvenser för de företag som kommer beröras av de restriktioner och inskränkningar som förordningarna möjliggör. Företagarna avstyrker således de rubricerade förslagen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.