podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande om promemorian Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad 14 sep 2021
Företagarna anser inte att förslagen motiverar varför Sverige i ytterligare fyra månader ska ha en lagstiftning som kraftigt inskränker grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Läs hela remissyttrandet över Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som pdf.

I promemorian föreslås att giltighetstiden för förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) förlängs med fyra månader från utgången av september 2021 till utgången av januari 2022.

Smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 fortsätter att ligga på en relativt låg nivå i Sverige och över 80 procent av den vuxna befolkningen har än så länge erhållit minst en dos vaccin. Regeringen har nyligen meddelat att från och med den 29 september kommer deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att avskaffas. De kvarvarande restriktionerna som har funnits på serveringsställen i form av storlek på och avstånd mellan sällskap tas bort och Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån upphör också. 

Med detta som bakgrund anser Företagarna inte att promemorian kan motivera varför Sverige i ytterligare fyra månader ska ha en lagstiftning som kraftigt inskränker grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Promemorian innehåller inte heller någon analys av vad en eventuell förlängning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen skulle få för konsekvenser för de företag som kommer beröras av de restriktioner och inskränkningar som förordningarna möjliggör. Företagarna avstyrker således de rubricerade förslagen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.