podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: M.Moira/Shutterstock.com

Promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Publicerad 22 sep 2021
Företagarna avstyrker promemorians förslag.

Läs hela remissyttrandet över Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd som pdf.

I remissen föreslår regeringen att vaccinationsbevis ska kunna krävas av arrangörer för att få anordna offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och vissa privata sammankomster, om deltagarantalet överstiger en viss gräns.

Förlängning av de rättsliga grunderna för de förslag som framläggs i promemorian, däribland covid-19-lagen, har avstyrkts av Företagarna. Detta är vår utgångspunkt. Restriktionerna bör hävas när evidens för behovet av dem inte längre föreligger. Företagarna avstyrker promemorians förslag om införande av möjlighet att kräva vaccinationsbevis. Inga vederhäftiga empiriska grunder för förslagens nödvändighet presenteras, och ingen proportionalitetsbedömning av behovet av dem görs. All verksamhet i samhällen innebär något mått av risk för hälsa, och motivet om att skydda enskildas liv och hälsa måste underbyggas av en avvägning av den beräknade nyttan mot de grundlagsinskränkningar som restriktionerna innebär för enskilda och företag. Erfarenheter av införande av vaccinationspass från andra länder, till exempel Frankrike, Italien och Grekland, är därtill att det bidrar till stora motsättningar i samhället och ibland våldsamma demonstrationer.

Sammanfattningsvis anser Företagarna att övertygande skäl för behovet av införande av krav på vaccinationsbevis inte föreligger. Promemorians förslag bör därför inte genomföras.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.