För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande av ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Publicerad 21 dec 2020
Företagarna avstyrker förslaget, på samma grunder som Företagarna avstyrkte det tidigare förslaget om förbud mot alkoholservering efter klockan 22:00.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol (pdf).

Regeringen föreslår att förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ändras så att servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska vara förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Det skärpta förbudet föreslås träda i kraft den 24 december och gälla till den 15 januari 2021. Bakgrunden till ändringen är den kraftigt ökande smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Sedan förekomsten av viruset blev känt i Sverige har landets företag vidtagit kraftiga åtgärder för att hindra smittspridningen, för att så långt det är möjligt säkerställa att kunder och gäster håller tillräckligt stort avstånd. Så länge en verksamhet är säker ur smittspridningsperspektiv anser Företagarna att denna bör kunna hållas öppen enligt gällande regler. Det är inte servering av alkohol som utgör en fara för smittspridning, eller tidpunkten för intagandet, utan lokalens och kundernas möjlighet att minimera riskerna, genom exempelvis avstånd.

Ett förbud mot att servera alkohol efter klockan 20.00 är för många företag inom restaurang- och krogverksamheter synonymt med ett näringsförbud. För många av dessa företag är december, med jul och nyårsafton, en av de viktigaste och mest inkomstbringande tiderna under året. Företagarna avstyrker därför förslaget, på samma grunder som Företagarna avstyrkte det tidigare förslaget om förbud mot alkoholservering efter klockan 22:00.

Skulle det rubricerade förslaget genomföras är det helt avgörande att regeringen skyndsamt klargör hur företag vars verksamheter nu ytterligare begränsas av förbudet mot servering av alkohol efter klockan 20.00 ska kompenseras. Stödåtgärderna måste vara enkelt utformade så att medel snabbt kan betalas ut.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.