För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

En reformerad arbetsrätt - För flexibilitet, omställnings-förmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:17)

Publicerad 16 sep 2021
Företagarna anser att de föreslagna förändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) inte den modernisering av arbetsrätten som Sveriges mindre företag behöver. Tvärt om innehåller förslagen både åtstramningar, mer administrationstid för företagen och högre kostnader.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över En reformerad arbetsrätt - För flexibilitet, omställnings-förmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:17) som pdf.

Promemorian föreslår förändringar i LAS för att skapa en ökad förutsägbarhet vid uppsägningar från arbetsgivarens sida, utökade undantag för turordning, förändrad process vid ogiltigförklaringar, ändrade regler vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad, ändrade möjligheter att tidsbegränsat anställa, heltid som norm samt högre skadestånd och en skyldighet att anställa inhyrd arbetskraft eller utge ett slags skadestånd till arbetstagaren av kundföretaget. Vidare läggs förslag om bland annat förändringar i lagen om facklig förtroendeman, uthyrningslagen och flera andra lagstiftningar som hänger samman med förslagen om ändringarna i lagen om anställningsskydd.

Företagarna anser att förslagen inte är den modernisering av arbetsrätten som Sveriges mindre företag behöver. Tvärt om innehåller förslagen både åtstramningar, mer administrationstid för företagen och högre kostnader.

Att anställningen ska upphöra efter uppsägningstidens slut som huvudregel och att anställningen inte ska bestå under en tvistetid om ogiltighet uppväger inte de andra förändringarna som föreslås och som är försämringar jämfört med den nuvarande lagstiftning och fortsatt kommer leda till att lagen om anställningsskydd inte är tillräckligt modern innebära fortsatta svårigheter att tillämpa för de mindre företagen.

Företagarna anser att regelförändringen om när en anställning ska upphöra samt att anställningen inte ska bestå som huvudregel under en tvistetid om ogiltighet är bra och bör införas.

Vidare anser Företagarna att man inte bör ändra allmän visstid till särskild visstid och halvera tiden som anställningsformen kan tillämpas. Det sammantaget med förändringar i reglerna kring företrädesrätt är negativt och leder till mer och högre kostnader samtidigt som vi inte tror att det leder till fler jobb.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.