För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16)

Publicerad 16 sep 2021
Regeringens förslag tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till alla de arbetsgivare och arbetstagare som inte har kollektivavtal och innebär ökade skillnader mellan de som är etablerade på arbetsmarknaden och de som inte är etablerade.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16) som pdf.

Företagarna anser att omställning i yrkeslivet är en viktig beståndsdel i en modern arbetsmarknad. Centralt är dock att individen är huvudansvarig i sin utveckling. De förslag som regeringen presenterat och som bygger på parternas överenskommelse tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till alla de arbetsgivare och arbetstagare som inte har kollektivavtal. Förslagen medför också betydande tillämpnings- och avgränsningsproblem vilket sammantaget inte leder till effektivare arbetsrätt. Företagarna avstyrker av dessa anledningar införandet om ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Omställningsavtalen har en bred acceptans på arbetsmarknaden. Ofta har omställningsorganisationer lyfts fram som särskilt skickliga på att hjälpa deltagare till nya arbeten. Det är naturligtvis enklare att hjälpa individer som finns på arbetsmarknaden än individer som av olika skäl står längre ifrån arbetsmarknaden. Av det skälet har det också förekommit kritik mot systemet med uppdelningen av arbetskraft i de som är etablerade på arbetsmarknaden (omfattas av omställningsavtalen) och de som inte är etablerade och ingår i den statliga arbetsmarknadspolitiken genom Arbetsförmedlingen. Denna uppdelning har förstärkts genom att civilrättsliga organisationer – arbetsmarknadens parter – tagit ansvar för sina anställda/medlemmar. Regeringen förslag innebär nu att tudelningen på arbetsmarknaden formaliseras. Det innebär långtgående och svåröverskådliga försändningar av den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Snart står var tionde arbetsför svensk utan arbete. Utvecklingen har gått åt fel håll. Forskning från exempelvis Entreprenörskapsforum visar att minst 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder (20–64 år) saknar självförsörjning.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.