För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt

I promemorian föreslås att den skattelättnad som finns för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige, till att gälla under de fem första åren.
Foto: Shutterstock.com

Företagarna välkomnar förslaget. Skattelättnaden för experter m.fl. underlättar för svenska företag att locka och behålla kvalificerade medarbetare. Dock vill Företagarna se att även experter som redan vistas i Sverige ska kunna omfattas av den längre tidsgränsen. Detta bör kunna lösas enkelt genom att de experter som har ett pågående godkännande från Forskarskattenämnden ges möjlighet att ansöka hos nämnden om förlängning från tre till fem år.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt som pdf

Företagarna vill i sammanhanget också framhålla att regelverket kring arbetskraftsinvandringen skyndsamt bör åtgärdas för att förhindra att arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av marginella och oavsiktliga avvikelser i anställningsvillkoren.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.