podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt

I promemorian föreslås att den skattelättnad som finns för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige, till att gälla under de fem första åren.

Företagarna välkomnar förslaget. Skattelättnaden för experter m.fl. underlättar för svenska företag att locka och behålla kvalificerade medarbetare. Dock vill Företagarna se att även experter som redan vistas i Sverige ska kunna omfattas av den längre tidsgränsen. Detta bör kunna lösas enkelt genom att de experter som har ett pågående godkännande från Forskarskattenämnden ges möjlighet att ansöka hos nämnden om förlängning från tre till fem år.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt som pdf

Företagarna vill i sammanhanget också framhålla att regelverket kring arbetskraftsinvandringen skyndsamt bör åtgärdas för att förhindra att arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av marginella och oavsiktliga avvikelser i anställningsvillkoren.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.