podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Skattereduktion för förvärvsinkomster

Företagarna förordar alternativ två, av de två alternativ som presenteras i promemorian.

Regeringen föreslår i promemorian en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Två alternativa utformningar läggs fram. I den ena skulle skattereduktionen vara 1 700 kronor per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor och skiktgränsen för statlig inkomstskatt. I det andra alternativet ges skattereduktionen för alla beskattningsbara förvärvsinkomster över 40 000 kronor, och skattereduktionen uppgår då till 1 300 kronor per år.

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Skattereduktion för förvärvsinkomster.

Sverige har internationellt sett höga skatter på arbete, och i synnerhet höga marginalskatter. Skatteuttaget är hög vid relativt låga inkomster. Sänkta skatter på arbete är därför en viktig och nyttig reform, och Företagarna har efterlyst sådana sänkningar under lång tid.

Båda alternativ som läggs fram i promemorian bedöms i konsekvensanalysen medföra att fler personer kommer i arbete, men samtidigt en negativ effekt på antal arbetade timmar bland dem som redan arbetar. Alternativ 2 bedöms emellertid på lång sikt ha en svagt positiv effekt på antalet arbetade timmar, till skillnad från alternativ 1. (Beräkningarna som ligger till grund för dessa redovisas dock inte i promemorian.) Alternativ 1 i promemorian innebär också en ökad marginalskatt jämfört med dagsläget, på inkomster omkring skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Så som alternativ 1 är utformat skulle det också innebära väldigt påtagliga marginaleffekter i dessa inkomstspann. Företagarna förordar därför alternativ 2, av de två alternativ som presenteras i promemorian.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.