För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Företagarna har inga invändningar mot förslaget i sak.
Foto: Shutterstock.com.

I promemorian föreslås förändringarna i det förhöjda grundavdraget, med syfte att personer över 65 år inte ska betala högre skatt än personer som är under 65 år. Det förhöjda grundavdraget föreslås utökas för personer som fyllt 65 år och har en fastställd förvärvsinkomst mellan cirka 213 000 och 1 418 000 kronor per år. För inkomster som överstiger cirka 1 423 000 kronor per år för samma grupp föreslås att det förhöjda grundavdraget sänks.

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år som PDF.

Sammantaget har Företagarna inga invändningar mot förslaget i sak, men noterar att samspelet mellan jobbskatteavdragets utformning, det förhöjda grundavdragets nivåer vid olika åldrar och den politiska avsikten att utradera skillnaden i beskattning mellan arbets- och pensionsinkomster, medför att personer över 65 år med en inkomst över 1 423 000 kronor kommer att få höjd skatt, om promemorians förslag genomförs.

Företagarna vill i sammanhanget också framhålla att regeringen bör se över möjligheterna till nedsatt inkomstskatt från näringsverksamhet, och ytterligare nedsatta egenavgifter, för personer över riktåldern för pension. Det skulle vara gynnsamt för personer med pensionsinkomst som vill kvarbli i arbetslivet som företagare, samtidigt som det sannolikt skulle vara statsfinansiellt självfinansierande.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.