podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt

Företagarna välkomnar regeringens förslag till förändringar av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster.

Regeringen föreslår två alternativa förändringar av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster: antingen en höjning av skiktgränsen för när statlig inkomstskatt ska betalas, eller en sänkning av skattesatsen från 20 till 19,5 procent.

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Sänkt statlig inkomst som PDF.

Företagarna välkomnar förslagen. Vi har länge förordat sänkta marginalskatter på förvärvsinkomster, både genom höjd skiktgräns/brytpunkt och genom sänkt skattesats, då det gör det mer lönsamt att arbeta, driva företag och anställa. Därför skulle vi vilja se att båda alternativen genomförs. Om endast ett kan genomföras, förordar Företagarna alternativet med höjd skiktgräns.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.