För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt

Företagarna välkomnar regeringens förslag till förändringar av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster.
Foto: Shutterstock.com

Regeringen föreslår två alternativa förändringar av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster: antingen en höjning av skiktgränsen för när statlig inkomstskatt ska betalas, eller en sänkning av skattesatsen från 20 till 19,5 procent.

Läs hela remissyttrandet över Promemorian Sänkt statlig inkomst som PDF.

Företagarna välkomnar förslagen. Vi har länge förordat sänkta marginalskatter på förvärvsinkomster, både genom höjd skiktgräns/brytpunkt och genom sänkt skattesats, då det gör det mer lönsamt att arbeta, driva företag och anställa. Därför skulle vi vilja se att båda alternativen genomförs. Om endast ett kan genomföras, förordar Företagarna alternativet med höjd skiktgräns.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.