För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48)

Publicerad 30 dec 2020
Företagarna avstyrker ett införande av skatt på engångsartiklar enligt utredningens förslag.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrande över betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48) som pdf.

Miljöskatten på engångsartiklars syfte är att understödja en övergång till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi. Skatten ska också minska de negativa miljöeffekterna av artiklarnas nedskräpning när de inte tas om hand. Skatt betalas med 5 kronor/mugg och 7 kronor/livsmedelsbehållare, där avdrag ges för artiklar med lågt plastinnehåll. Skatten föreslås träda i kraft den 1 september 2021.

Företagarna avstyrker ett införande av skatt på engångsartiklar enligt utredningens förslag, där huvuddragen av våra synpunkter är följande:

  • Skatten tycks enbart ha fiskala motiv och förslagets olika skattenivåer upplevs som godtyckliga. 
  • Skatten riskerar bli kontraproduktiv i miljöarbetet och öka matsvinnet, och stödjer inte utvecklingen av en resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi.
  • Skatten innebär högre kostnader och lägre lönsamhet, särskilt inom vissa branscher. Detta riskerar leda till negativa effekter på sysselsättningen, färre arbetstillfällen och minskade skatteintäkter.
  • Det är en synnerligen dålig tidpunkt för införande av skatten då den drabbar en del av näringslivet som varit, och är fortsatt, mycket hårt drabbad av den pågående coronapandemins effekter.
  • För att uppnå direktivets målsättning om att främja en resurseffektiv, biobaserad och cirkulär ekonomi samt minska negativa effekter på miljön anser vi att det finns andra mer ändamålsenliga styrmedel: införande av pantsystem för engångsartiklar och ett utökat producentansvar.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.