För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Företagarna anser att restriktionerna för att minska smittspridningen i högre grad behöver ta hänsyn till vilken typ av yta eller lokal det rör sig om och i hur hög utsträckning arrangörer kan upprätthålla tillräckligt långt avstånd mellan besökarna.
Foto: Shutterstock.com

I promemorian föreslås att förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inte ska gälla för vissa sammankomster och tillställningar med sittande deltagare, och inte heller för sammankomster och tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Läs hela remissyttrandet över Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som pdf. 

Företagarna anser att förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare har lidit av en brist på träffsäkerhet. Företagarna har sedan förbudet infördes lyft fram flera exempel på verksamheter som lyder under ordningslagen och därmed omfattas av förbudet – samtidigt som andra tillsynes liknande verksamheter inte har omfattats och därmed kunnat ha fler än 50 deltagare. Restauranger, köpcenter, campingar och djurparker har inte omfattats samtidigt som marknader, mässor och nöjesparker har omfattats.

Företagarna tillstyrker promemorians förslag och välkomnar att regeringen nu tar initiativ till åtgärder för att göra lagen mer träffsäker. De förslag till ändringar som promemorian föreslår är dock inte tillräckliga och för flera verksamheter - bland annat mässor, marknader och nöjesparker - innebär förslagen en fortsatt kraftig inskränkning. Företagarna anser att restriktionerna för att minska smittspridningen i högre grad behöver ta hänsyn till vilken typ av yta eller lokal det rör sig om och i hur hög utsträckning arrangörer kan upprätthålla tillräckligt långt avstånd mellan besökarna.

Företagarna anser att regeringen skyndsamt behöver återkomma med besked om hur förutsättningarna kommer se ut även för övriga verksamheter de kommande månaderna, och vilka stödåtgärder som kan bli aktuella i det fall det inte sker någon förändring i lagens utformning. För de verksamheter som bedriver serveringsställen och/eller sammankomster och tillställningar med sittande deltagare - och därmed omfattas av förändringarna i promemorians förslag – är det också nödvändigt att förordningsändringarna träder i kraft tidigare än promemorians förslag om den 1 oktober.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.