För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Företagarna avstyrker förslaget om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, som pdf. 

Så länge en verksamhet är säker ur smittspridningsperspektiv bör denna kunna hållas öppen enligt gällande regler. Det är inte servering av alkohol som utgör en fara för smittspridning utan lokalens och kundernas möjlighet att minimera riskerna, genom exempelvis avstånd. Det tillfälliga förbudet mot alkoholservering förutsätter att verksamheten redan bedrivs på ett sätt som förhindrar smittspridning, i annat fall kan verksamheten inte bedrivas över huvud taget, och leder således endast till lägre lönsamhet för berörda verksamheter. Företagarna avstyrker därför förslaget.

Skulle förslaget ändå genomföras bör tidsperioden för förbudet justeras från klockan 22.00 till 11.00, till att gälla från klockan 24.00 till 11.00. På det sättet skulle restauranger kunna hålla fler än en sittning per bord och kväll. Vidare bör krav på att serveringsstället måste vara utrymt senast 30 minuter efter den tidpunkt som serveringen måste upphöra, slopas. Skulle förbudet införas bör det gälla i en månad med en utvärdering som följer upp träffsäkerheten och det fortsatta behovet i förändringen.

Skulle det rubricerade förslaget genomföras är det avgörande att regeringen skyndsamt klargör hur företag vars verksamheter begränsas av förbudet mot servering av alkohol ska kompenseras. Stödåtgärderna måste vara enkelt utformade så att medel snabbt kan betalas ut.

 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.