headphones newspaper video-player

Remissyttrande Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet

Företagarna tillstyrker förslaget. Både längre och tyngre lastbilar behövs för att uppnå effektivare godstransporter med positiv inverkan på såväl klimateffekter som transportkostnader.

Trafikverket har på uppdrag av regeringen analyserat om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet i syfte att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan. Trafikverket har bland annat föreslagit en författningsändring i trafikförordningen som tillåter möjligheten att på utpekade vägar framföra fordonståg som är upp till 34,5 meter långa. Trafikverket bedömer att 450 mil sammanhängande vägnät kan upplåtas för längre lastbilar inom en snar framtid, med en teoretisk potential till omkring 900 mil i ett senare skede.

Företagarna tillstyrker förslaget. Både längre och tyngre lastbilar behövs för att uppnå effektivare godstransporter med positiv inverkan på såväl klimateffekter som transportkostnader. 

Läs remissyttrandet över Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet (pdf).

För längre resonemang hänvisar Företagarna till Sveriges Åkeriföretags remissyttrande.  

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.