För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande över SOU 2019:11 Biojet för flyget

Företagarna tillstyrker utredningens förslag om en långsiktig reduktionsplikt och välkomnar liknande åtgärder som fokuserar på att minska utsläppen, inte resandet i sig.

Reduktionsplikten innebär att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen från flygfotogen genom att blanda in biodrivmedel. Utredningen föreslår reduktionsnivåer för åren 2021 till 2030, med låga reduktionsnivåer de första åren för att sedan kraftigt öka upptrappningen av reduktionsnivåerna från och med 2025. Kostnaden för att uppfylla plikten är därmed låg till en början och stiger sedan allt eftersom högre krav på inblandning träder i kraft. Den extra kostnad för biojetbränsle som plikten innebär kommer att belasta konsumenten i form av dyrare flygbiljettpriser. Plikten gäller endast för drivmedel som tankas i Sverige, vilket innebär att kostnaden uppkommer en gång för resor utrikes och två gånger för resor inrikes. Merkostnaden per enkelresa i pliktens startskede (år 2021) beräknas vara 3 kronor (inrikes), 6 kronor (utrikes Europa) och 19 kronor (interkontinental). År 2030 beräknas merkostnaden per enkelresa enligt föregående resebeskrivning vara 41, 78 respektive 250 kronor.

Företagarna tillstyrker utredningens förslag om en långsiktig reduktionsplikt och välkomnar liknande åtgärder som fokuserar på att minska utsläppen, inte resandet i sig. Ett bränslebyte i kombination med den teknikutveckling som sker inom flygindustrin spelar en avgörande roll för att vi ska nå våra transportpolitiska mål och att Sverige når nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045.

Läs hela remissyttrandet över SOU 2019:11 Biojet för flyget (PDF)

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.