headphones newspaper video-player

Remissyttrande över promemorian ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

Företagarna är fortsatt kritiska till att avståndsbeskatta lastbilstrafiken eftersom att ökade skatter i transportsektorn, utan någon skatteväxling, i slutändan drabbar företag och konsumenter.

Särskilt drabbar det de allra mest transportberoende företagen som inte har möjlighet att skjuta vidare kostnadsökningarna på sina kunder och således utsätts för en stor ekonomisk påfrestning. Ytterligare kostnader i en i dag redan hårt beskattad åkerinäring är inte ett rimligt angreppssätt i denna fråga. Om regeringen fortsatt har för avsikt att arbeta fram ett konkret förslag krävs en mycket noggrann konsekvensutredning för skattens effekt på näringslivet - i synnerhet för Sveriges småföretag.

Läs hela remissyttrandet över ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik”  här (pdf). 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.