För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

Företagarna är fortsatt kritiska till att avståndsbeskatta lastbilstrafiken eftersom att ökade skatter i transportsektorn, utan någon skatteväxling, i slutändan drabbar företag och konsumenter.

Särskilt drabbar det de allra mest transportberoende företagen som inte har möjlighet att skjuta vidare kostnadsökningarna på sina kunder och således utsätts för en stor ekonomisk påfrestning. Ytterligare kostnader i en i dag redan hårt beskattad åkerinäring är inte ett rimligt angreppssätt i denna fråga. Om regeringen fortsatt har för avsikt att arbeta fram ett konkret förslag krävs en mycket noggrann konsekvensutredning för skattens effekt på näringslivet - i synnerhet för Sveriges småföretag.

Läs hela remissyttrandet över ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik”  här (pdf). 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.