headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

4 dec 2017
Företagarna är positivt inställda till utrednings ambition, men kritiska till att planen till stor del fokuserar på de stora stambanorna och europavägarna.

Trafikverkets planförslag för transportsystemet har varit ute på remiss och Företagarna lämnade in sitt yttrande torsdagen den 30 november.

Företagarna är positivt inställda till utrednings ambition eftersom den rymmer stora investeringar i ett i dag på många håll bristande transportsystem. Däremot kan vi se att planen till stor del fokuserar på de stora stambanorna och europavägarna, vilket riskerar att lämna det finmaskiga järnvägsnätet samt landsvägar eftersatta. Detta är olyckligt och skulle ha en negativ inverkan på målet om en transportförsörjning som säkerställer tillgänglighet och utvecklingskraft i hela landet.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap