podcast news play företagaren I media förmån faq

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Företagarna är positivt inställda till utrednings ambition, men kritiska till att planen till stor del fokuserar på de stora stambanorna och europavägarna.

Trafikverkets planförslag för transportsystemet har varit ute på remiss och Företagarna lämnade in sitt yttrande torsdagen den 30 november.

Företagarna är positivt inställda till utrednings ambition eftersom den rymmer stora investeringar i ett i dag på många håll bristande transportsystem. Däremot kan vi se att planen till stor del fokuserar på de stora stambanorna och europavägarna, vilket riskerar att lämna det finmaskiga järnvägsnätet samt landsvägar eftersatta. Detta är olyckligt och skulle ha en negativ inverkan på målet om en transportförsörjning som säkerställer tillgänglighet och utvecklingskraft i hela landet.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.