podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Företagarna är positivt inställda till utrednings ambition, men kritiska till att planen till stor del fokuserar på de stora stambanorna och europavägarna.

Trafikverkets planförslag för transportsystemet har varit ute på remiss och Företagarna lämnade in sitt yttrande torsdagen den 30 november.

Företagarna är positivt inställda till utrednings ambition eftersom den rymmer stora investeringar i ett i dag på många håll bristande transportsystem. Däremot kan vi se att planen till stor del fokuserar på de stora stambanorna och europavägarna, vilket riskerar att lämna det finmaskiga järnvägsnätet samt landsvägar eftersatta. Detta är olyckligt och skulle ha en negativ inverkan på målet om en transportförsörjning som säkerställer tillgänglighet och utvecklingskraft i hela landet.

Läs hela remissyttrandet här (pdf).

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.