headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag om förenklade momsregler för småföretag

23 feb 2018
Som del av reformen av EU:s gemensamma momsregler föreslår kommissionen ett antal regelförändringar som ska minska kostnaderna för småföretag och göra undantag från skatteplikt tillgängligt för fler företag.

Syftet är att minska småföretagens administrativa kostnader för hantering av moms. Bland annat föreslås en gemensam definition av småföretag på momsområdet, bredare undantag för småföretag, ett enhetligt högsta tröskelbelopp på omsättning för skattefrihet, och ett antal förenklingar av redovisning och administration.

Förslagen är till största del välkomna. Inget harmoniserat tröskelbelopp för skattefrihet föreslås, och Sveriges belopp är i dag lägst i EU – Företagarna anser att det bör höjas.

Läs Företagarnas remissyttrande över Kommissionsförslag om förenklade regler för små företag (COM(2018) 21 final) här (pdf). 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap