För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag om förenklade momsregler för småföretag

Som del av reformen av EU:s gemensamma momsregler föreslår kommissionen ett antal regelförändringar som ska minska kostnaderna för småföretag och göra undantag från skatteplikt tillgängligt för fler företag.

Syftet är att minska småföretagens administrativa kostnader för hantering av moms. Bland annat föreslås en gemensam definition av småföretag på momsområdet, bredare undantag för småföretag, ett enhetligt högsta tröskelbelopp på omsättning för skattefrihet, och ett antal förenklingar av redovisning och administration.

Förslagen är till största del välkomna. Inget harmoniserat tröskelbelopp för skattefrihet föreslås, och Sveriges belopp är i dag lägst i EU – Företagarna anser att det bör höjas.

Läs Företagarnas remissyttrande över Kommissionsförslag om förenklade regler för små företag (COM(2018) 21 final) här (pdf). 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.