podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag om förenklade momsregler för småföretag

Som del av reformen av EU:s gemensamma momsregler föreslår kommissionen ett antal regelförändringar som ska minska kostnaderna för småföretag och göra undantag från skatteplikt tillgängligt för fler företag.

Syftet är att minska småföretagens administrativa kostnader för hantering av moms. Bland annat föreslås en gemensam definition av småföretag på momsområdet, bredare undantag för småföretag, ett enhetligt högsta tröskelbelopp på omsättning för skattefrihet, och ett antal förenklingar av redovisning och administration.

Förslagen är till största del välkomna. Inget harmoniserat tröskelbelopp för skattefrihet föreslås, och Sveriges belopp är i dag lägst i EU – Företagarna anser att det bör höjas.

Läs Företagarnas remissyttrande över Kommissionsförslag om förenklade regler för små företag (COM(2018) 21 final) här (pdf). 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.