podcast news play företagaren I media förmån faq

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag om förenklade momsregler för småföretag

Som del av reformen av EU:s gemensamma momsregler föreslår kommissionen ett antal regelförändringar som ska minska kostnaderna för småföretag och göra undantag från skatteplikt tillgängligt för fler företag.

Syftet är att minska småföretagens administrativa kostnader för hantering av moms. Bland annat föreslås en gemensam definition av småföretag på momsområdet, bredare undantag för småföretag, ett enhetligt högsta tröskelbelopp på omsättning för skattefrihet, och ett antal förenklingar av redovisning och administration.

Förslagen är till största del välkomna. Inget harmoniserat tröskelbelopp för skattefrihet föreslås, och Sveriges belopp är i dag lägst i EU – Företagarna anser att det bör höjas.

Läs Företagarnas remissyttrande över Kommissionsförslag om förenklade regler för små företag (COM(2018) 21 final) här (pdf). 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.