För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kontanthanteringens effekter på företagande

Företagarna har i samarbete med ICA-handlarna och branschsammanslutningen Butikerna undersökt företagens hantering av kontanter. Denna promemoria sammanställer resultatet.

Mängden kontanter i omlopp i Sverige minskar trendmässigt till förmån för digitala lösningar. Trots den succesiva minskningen kommer kontanter fortsatt utgöra en del av betalkedjan och många företagare behöver fortsatt hantera kontanter i sina verksamheter. Därför är det av största vikt att kontanthanteringen fungerar i hela landet, både för företagare och privatpersoner. 

Vår undersökning visar att:

  • Endast en av tjugo företagare som accepterar kontanter föredrar kontanter som betalmedel.

  • 39 procent upplever att det medför problem för verksamheten att hantera kontanter.

  • Kontanthantering upplevs som betungande, kostsamt och skapar otrygghet hos företagare. De främsta problemen som företagare upplever är att det är höga avgifter för att köpa och växla in kontanter, att det innebär en säkerhetsrisk för verksamheten, att bankerna inte tar emot kontanter och att det kräver mycket administration.

  • 60 procent av de företagare som hanterar kontanter lämnar in kontanter oftare än en gång per månad.

  • Det vanligaste sättet att lämna in kontanter är att ett värdebolag hämtar upp kontanterna.

  • Stad och land. Det finns skillnader i användande och upplevelser av att hantera kontanter beroende på geografisk placering.

  • Infrastrukturen kring betaltjänster behöver stärkas. Både fortsatt utbyggnad av infrastruktur för att möjliggöra för digitala betaltjänster och att kontanthanteringen fungerar tillfredställande för både företagare och privatpersoner.

  • Det behövs ett samlat grepp kring kontanthanteringen, för att säkerställa att kontantflödet fungerar tillfredställande. Detta övergripande ansvar för kontanthanteringen bör Riksbanken ha.

  • Omställningen till ett kontantfritt samhälle, eller ett samhälle med begränsad mängd kontanter, kräver tid. Tid att etablera nya lösningar, att säkra tillgänglighet för grundläggande betaltjänster i hela landet. I denna process är det viktigt att kostnaderna för kontanthanteringen inte enbart får bäras av företag och de individer som handskas med kontanter.

Läs hela rapporten

Här kan du ladda ner hela rapporten Kontanthanteringens effekter på företagande som PDF. 

Om undersökningen

Promemorian Kontanthanteringens effekter på företagande är en sammanställning av resultaten av den enkät som skickades ut till Företagarnas företagarpanel samt ICA-handlarna och medlemsföretag från Branschsammanslutningen Butikerna under slutet av 2017. Bland de 1 789 företagare som svarade på undersökningen var det 1 010 företag som accepterade kontanter.
Promemorian redogör för företagares syn på kontanthantering. Företagarpanelen utgörs av företagare som är verksamma inom många olika branscher, men det är tydligt att det är främst inom handel som kontanter används i störst utsträckning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.