För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kontanthantering måste finnas i hela landet

Publicerad 11 jun 2018
Företagarna välkomnar riksbankskommitténs förslag om att trygga tillgången till kontanter i hela landet genom att ålägga större banker att tillhandahålla kontantuttag och möjligheter för företag att deponera dagskassorna.

En enig riksbankskommitté har nu överlämnat delbetänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42) till finansmarknadsminister Per Bolund. Kommittén föreslår att svenska bankaktiebolag och filialer till utländska kreditinstitut med inlåning från svensk allmänhet som överstiger 70 miljarder kronor – och som erbjuder betalkonton till konsumenter – ska vara skyldiga att se till att det finns rimlig tillgång till att ta ut kontanter och hantera dagskassor i hela landet.

Storbanker måste ta ansvar

I dagsläget skulle sex banker omfattas av kraven som kommittén föreslår. Den rimliga tillgången definieras som att högst 0,30 procent av befolkningen ska ha längre än 25 kilometer till en plats för kontantuttag och högst 1,22 procent av befolkningen ska ha så långt till en plats för insättning av dagskassa på bankkonto. Det är en skärpning jämför med hur det ser ut i dag.

– Förslaget är nödvändigt eftersom det är skillnad på att vara kontantfri och stå kontantlös. Många upplever det positivt att vara kontantfria eftersom elektroniska betalningar är effektiva, men för andra är nedmonteringen av infrastrukturen kring betalningar ett stort problem, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Patrik Nilsson.

Företagarnas undersökningar visar att företag som hanterar kontanter i sin verksamhet ofta upplever problem

 

Kontanter minskar i användning

Flera undersökningar visar att användningen av kontanter minskar snabbt i Sverige. Andelen kontanter i omlopp minskar varje år till förmån för digitala lösningar. Sådana bet.alningar är oftast effektivare än de som görs med sedlar och mynt. Men det är inte alltid tekniken fungerar. Det finns även en stor skillnad mellan hur olika människor använder kontanter och hur användningen ser ut i olika delar av landet. Vissa äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer använder enligt riksbankskommittén kontanter i högre utsträckning än andra. Även i glesbygden är kontantanvändningen viktig.

– Företagarnas undersökningar visar att företag som hanterar kontanter i sin verksamhet ofta upplever problem kopplade till att det är dyrt, otillgängligt och förknippat med otrygghet. Det märks framförallt inom handeln. Medlemsföretag i Företagarna vittnar om hur de måste åka långväga för att bli av med dagskassor, säger Patrik Nilsson.

Det behövs rätt förutsättningar för att företagare ska kunna hantera kontanter. Förslaget från riksbankskommittén är ett steg i rätt riktning.

Ny rapport från Företagarna på gång

Företagarna har tillsammans med ICA Handlarnas förbund och branschsammanslutningen Butikerna gjort en undersökning om hur företagare inom framförallt handeln upplever kontanthanteringen. Den kommer att publiceras senare. Håll utkik efter den rapporten som heter Kontanthanteringens effekter för företagare.

Fler nyheter från Företagarna