podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Folk och banker måste vara kontanta

Publicerad 29 maj 2017
Samtidigt som Sverige är mitt uppe i en stor inväxling av gamla sedlar och mynt liknar hanteringen av kontanter allt mer ett parti Svarte Petter.

Det kostar pengar att hantera pengar. Sedlar och mynt inte minst. Därför är intresset att underlätta kontanthanteringen svalt hos bankerna och från statens sida. Riksbanken anser att det är upp till marknaden att lösa kontantflödet i samhället, men då många bankkontor inte vill ta i kontanter, tillgängligheten är bristfällig och avgifterna är höga står små och medelstora företag inom handeln kvar med kostnaden.  

I en artikel i dagens DN nämner Emil Källström (C), som sitter i den parlamentariska riksbankskommittén som ska analysera Riksbankens ansvar för kontanthanteringen, att kommittén borde fatta beslut om kontanthanteringen före slutrapporten lämnas om två år. En lösning skulle kunna vara insättningsautomater.

– Jag hoppas och tror att vi i varje fall kan få en bred majoritet i kommittén för att den här frågan ska lösas i närtid, säger Emil Källström och får försiktigt medhåll av Fredrik Olovsson (S), Ulf Kristersson (M), Mats Persson (L) och Jakob Forssmed (KD).

Företagarna följer frågan noga och välkomnar initiativet.

För många företag som hanterar kontanter i sin verksamhet är kostnaden för hantering, bristfällig tillgänglighet och otrygghet kring kontanthantering ett stort problem. Framförallt inom handeln. Medlemsföretag i Företagarna vittnar om hur de måste åka långväga för att bli av med dagskassor.

Medlemsföretag i Företagarna vittnar om hur de måste åka långväga för att bli av med dagskassor.

Frågan om kontanter är viktig för branschsammanslutningen Butikerna som består av handlare inom sju branschförbund.

– Det är bra att politikerna tar tag i frågan. Vi ser att bankerna driver på nedgången av mängden kontanter i samhället alldeles för snabbt, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.

– Vi kan inte swisha oss fram till ett kontantlöst samhälle och lämna alla som är beroende av sedlar och mynt bakom oss. Vi arbetar just nu för att kartlägga problematiken och kommer att analysera hur förutsättningarna för kontanthanteringen kan förbättras i en rapport i höst, säger Hanna Cederqvist, expert på Företagarna. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna