headphones newspaper video-player

Utbildningsanställning

Utbildningsanställning är en ny arbetsmarknadspolitisk insats föreslagen av Företagarna.

Utbildningsanställning innebär en tidsbegränsad anställningsform som pågår i tre månader till maximalt 24 månader. Åtgärden kan avbrytas av arbetsgivare, deltagaren eller Arbetsförmedlingen under samma förutsättningar som gäller för provanställning. När utbildningsanställningens tidsperiod avslutas övergår anställningen till en tillsvidareanställning om anställningen inte sägs upp av någon part. 

Företagarnas modell bygger på att utbildningsanställning ska ge en lika stor eller större inkomst jämfört med studiestöd eller etableringsersättning, och därmed skapa ett incitament till att faktiskt delta på arbetsmarknaden.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.