headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Registrera ankomst till arbetet. Foto: Shutterstock

Personalliggare

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen och ska i somliga branscher finnas vid en inspektion av Skatteverket.

Personalliggare infördes för att stävja svartarbete. Om någon som arbetar på arbetsplatsen inte är inskriven i liggaren drabbas företaget av kontrolluppgifter på upp till 25 000 kronor.  

Nya regler för personalliggare  

Personalliggare infördes 2007 i restaurang- och frisörbranscherna för att minska mängden svartarbete och öka skatteintäkterna. Därefter infördes också personalliggare för tvätteribranschen (2013). Sedan 2016 ska även företag inom byggbranschen föra personalliggare, men elektroniska sådana. 

Nya regler från 1 juli 2018 innebär att även företagare och deras familjemedlemmar som kan anses vara verksamma i företaget ska skriva in sig i personalliggare. Dessutom ska fler branscher omfattas – fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. 

Personalliggare slår fel 

Personalliggare är ett exempel på regelförändringar som syftar till att förenkla för myndigheter oavsett vad det kostar för företag. Företagarna anser att företag aldrig ska belasta för att myndighetsprocesser ska förenklas. 

Företagarna står bakom ambitionerna att stävja svartarbete, skatteundandragande och osund konkurrens. Samtidigt är det avgörande att detta arbete baseras på rättvisande empiriskt underlag. Det finns i dag ingen tillförlitlig undersökning som stödjer att personalliggare har minskat svartarbete. 

Sanktionerna vid eventuella misstag blir alltför stora. Att ha ungdomar eller personer med inlärningssvårigheter kan betyda en ökad risk för kontrollavgifter. Särskilt problematiskt är det då dessa grupper oftast inleder sitt arbetsliv i enklare service-branscher så som restauranger eller livsmedels- och tobaksgrossistverksamheter.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap