headphones newspaper video-player

Friskvård

Är du anställd eller är anställd i eget aktiebolag har du rätt till ett skattefritt friskvårdsbidrag, men det gäller inte för företagare som driver en enskild firma.

Arbetsgivare kan erbjuda alla anställda en skattefri motions- och friskvårdsförmån. Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren om den avser enklare motion. Storleken på summan kan skilja sig åt mellan arbetsgivare men bidraget kan nyttjas till allt från att träna på ditt lokala gym, få massage eller till exempel kostrådgivning. För företagare med enskild firma är motsvarande kostnad inte avdragsgill eftersom de anses vara anställda. 

Enskilda näringsidkare utesluts i det förebyggande hälsoarbetet 

Trots att regeringens ambition om ett ökat förebyggande hälsoarbete utesluts de cirka 750 000 enskilda firmor som finns i Sverige. Företagarna anser att de som driver enskild firma ska kunna göra avdrag för kostanden för friskvård.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap