För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Pernilla Norlin Vaska inte talangen

Publicerad 13 jun 2024
Ojämn könsfördelning inom företagandet begränsar kvinnors möjligheter och gör att samhället går miste om idéer, innovationer och ekonomisk tillväxt, skriver Pernilla Norlin.
Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin. Foto: Oskar Omne.
Krönika Detta är en kommenterande text, åsikterna är skribentens egna.

Sverige år 2024. I riksdagen ser vi en jämställd representation, på arbetsmarknaden råder inga skillnader i deltagande mellan kvinnor och män och i lagstiftningen behandlas individer av olika kön lika. Men när det kommer till företagande är det fortfarande männen som dominerar.

Hur kommer det sig, vad betyder det och vad kan vi göra åt det? En sak kan vi konstatera: Sverige har högre ambitioner än så här. Regeringen har ett mål om att systematiskt och långsiktigt stärka förutsättningarna för att kvinnor ska starta, bygga och äga företag.

Sverige i bottenligan

Tittar vi tillbaka till 1980-talet var andelen kvinnor som drev företag i Sverige 25 procent. I dag är det 28 procent, en blygsam ökning, medan EU-snittet ligger på 33 procent. Faktum är att Sverige är i den absoluta bottenligan i Europa. 

Att andelen kvinnor som driver företag endast ökat marginellt över flera decennier tyder på att det finns strukturella hinder som behöver åtgärdas för att uppnå en mer jämställd företagssektor. Bland de bakomliggande faktorerna finns bland annat utbildningsval, föräldraledighet, löneskillnader och tillgång till finansiering. Om fler kvinnor ska välja företagandets väg behövs långsiktig förändring inom dessa områden för att bryta mönster.

Det finns lösningar 

Den ojämna könsfördelningen inom företagande begränsar kvinnors möjligheter att förverkliga sina entreprenöriella ambitioner och dra nytta av såväl de personliga som ekonomiska fördelar som företagande kan erbjuda. Det leder också till att samhället går miste om värdefulla idéer, innovationer och ekonomisk tillväxt som företagande kvinnor skulle kunna bidra med. 

För att uppmärksamma detta samhällsproblem och visa på utmaningar och hinder som kvinnor möter i företagandet har vi tagit fram rapporten “She can do it! Så får vi fler kvinnor att starta, driva och växa företag i Sverige”. Vi visar varför det ser ut som det gör och presenterar konkreta förslag till lösningar.  

Det finns inget enskilt alexanderhugg som löser knuten. Vi behöver en bred palett av åtgärder som verkar över flera politikområden. 

Företagarnas policy för kvinnors företagande

Vägen framåt  

Vägen framåt är att för varje enskilt stadie i ett företags livscykel lyfta specifika åtgärder i syfte att förbättra möjligheterna för företagande. 

Först och främst: För att starta företag behövs entreprenörskap i läroplanen från grundskolan till högre utbildning, UF-företagande bör erbjudas på fler utbildningar och stadier, och omställningsföretagande bör främjas genom att göra den första intjänade miljonen skattefri.  

När det kommer till att driva företag handlar det om behovet av en ny översyn av LAS och arbetsrättsliga lagar för att göra det enklare att anställa och att underlätta för mindre företag att delta i offentlig upphandling. 

För att få fler kvinnors företag att växa krävs sänkta arbetsgivaravgifter och där tror vi på ett förstärkt växa-stöd. Vi vill se ökad transparens av företagslån och att kreditprövningar hanteras likvärdigt. Lånelöften bör kunna baseras på utdelning som grund för inkomst, inte enbart lön.

Jämställdhet bäst för affären  

På dagens marknad behövs individer med varierande bakgrund och erfarenheter för att möta de behov som uppstår. Det bästa laget kan se efterfrågan och olika behov ur olika infallsvinklar och hantera situationer som uppkommer. Att fler börjar ställa krav på jämställda företag är därför inte underligt. Det handlar i praktiken om att skapa de allra bästa förutsättningarna för den fortsatta affären. Och den vill du säkra, eller hur?

Pernilla Norlin Läs fler krönikor från vår expert

Pernilla Norlin Samhällspolitisk chef
Fler nyheter från Företagarna