headphones newspaper video-player

Värsta regelbördan

Här samlar vi exempel på regler och byråkrati som kunde fungera smidigare för oss som är företagare!

Företagens kostnader för att följa alla regler ökar med i storleksordningen 1,2 miljarder kronor årligen. Det är inte rimligt. Regelbördan måste minska. 

Dela med dig av din upplevelse!

Tipsa oss om: krångliga blanketter, obegripliga tillstånd eller krångliga regler!

Fyll i detta formulär

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap