headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Värsta regelbördan

Här samlar vi exempel på regler och byråkrati som kunde fungera smidigare för oss som är företagare!

Företagens kostnader för att följa alla regler ökar med i storleksordningen 1,2 miljarder kronor årligen. Det är inte rimligt. Regelbördan måste minska. 

Dela med dig av din upplevelse!

Tipsa oss om: krångliga blanketter, obegripliga tillstånd eller krångliga regler!

Fyll i detta formulär

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap