För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över ”Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna” (SOU 2020:41)

Företagarna avstyrker förslaget att kommuner ska få agera leverantör av tjänster åt Arbetsförmedlingen mot betalning (SOU 2020:41).
Foto: Shuttterstock.com

Läs hela remissyttrandet över betänkandet ”Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna” (SOU 2020:41) som pdf. 

)Enligt utredningens förslag ska kommuner ges möjlighet att tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Detta kan ske på olika sätt, bland annat att kommunerna agerar leverantör i Arbetsförmedlingens valfrihetssystem eller vinner offentliga kontrakt. Företagarna är kritiska till att låta kommuner konkurrera med privata aktörer, då förutsättningarna ser helt olika ut. Kommuner är skattefinansierade och utrustade med offentlig makt, vilket kommer att ge en konstant konkurrensfördel i jämförelse med näringslivet.

En förutsättning för att kunna genomföra förslaget är att ge kommunerna extensiva undantag från grundläggande kommunalrättsliga principer såsom självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag med vinstsyfte. De befintliga principerna om kommuners möjlighet att konkurrera med näringslivet finns där av en anledning. Att helt och hållet åsidosätta dessa principer innebär att kommunerna får fritt spelrum att ta sig in på marknaden för arbetsmarknadspolitiska insatser.

Utredningen har presenterat förslag på skyddsmekanismer i form av kommunal särredovisning och erinrar samtidigt om konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Företagarna anser dessa åtgärder inte alls garanterar att kommunerna kommer att agera konkurrensneutralt. Tvärtom finns en stor risk att både befintliga och nytillträdda aktörer på marknaden för arbetsmarknadspolitiska insatser kommer att slås ut om kommunerna får för stort utrymme. Ge istället dessa fristående aktörer en chans att anpassa sig efter de nya förutsättningar som Arbetsförmedlingen kommer att skapa, utan att blanda in kommunerna.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.