För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”

Publicerad 31 mar 2021
Företagarna tillstyrker samtliga förslag i utkastet men lämna förbehåll och kommentarer.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar” (pdf).

Företagarna välkomnar presenterade förslag ägnade att effektivisera överprövning av offentliga upphandlingar. Det är av stort vikt att domstolsprocessen sköts effektivt utan att ge avkall på rättssäkerheten då överprövning av offentlig upphandling ofta rör sig om stora belopp och samhällsviktiga funktioner. En balans som inte alltid är lätt att finna.

Företagarna anser det väl avvägt att varken föreslå införande av ansökningsavgift i mål om överprövning eller ett ömsesidigt processkostnadsansvar. Detta hade sannolikt medfört att små och medelstora företag i större utsträckning inte utnyttjat möjligheten att begära överprövning och få sin sak prövad av domstol. Införande av avgift eller ömsesidigt processkostnadsansvar skulle sannolikt även ha påverkat små och medelstora företags vilja att lämna anbud, något som skulle gå tvärtemot Företagarnas arbete att få fler små och medelstora företag att medverka i offentlig upphandling. Företagarna anser därför att fokus ska läggas på att effektivisera själva överprövningsprocessen utan att i för stor utsträckning beskära leverantörers möjlighet att begära överprövning.

Läs hela remissyttrandet för Företagarnas förbehåll och kommentarer.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.