För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarfakta 2024

Företagarnas rapportserie Företagarfakta består av 290 rapporter som ger en unik inblick i det lokala företagandet i Sveriges samtliga kommuner.
Lästid: minuter


Vi har sammanställt den här rapportserien för att visa hur det lokala näringslivet ser ut i varje kommun och för att synliggöra småföretagens betydelse i alla Sveriges 290 kommunen.

Majoriteten av all fakta kommer från den officiella statistiken, främst från SCB, men även statistik från andra myndigheter och egna undersökningar ingår i jämförelsen.

Statistiken i rapporten används för att belysa hur kommunen ligger till inom en rad olika områden och hur prestationen är i jämförelse med andra.

Ett bra statistikunderlag kan peka ut förbättringsområden för kommunen att jobba vidare med.

Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur villkoren för företagare i kommunen kan förbättras.

Martin Daniels
Statistiker

Betydelsen av ett bra företagsklimat

Vad innebär ett konkurrenskraftigt näringsliv för kommunen? Det uppenbara är jobb och skatteintäkter.

I Sverige skapas 4 av 5 nya jobb i små och medelstora företag i det privata näringslivet. Som framgår av de 290 rapporterna i serien Företagarfakta 2024 – en unik rapport för var och en av Sveriges kommuner – är de mindre företagens bidrag till kommunens skatteintäkter omfattande och helt nödvändiga för välfärdens finansiering. Men ett konkurrenskraftigt näringsliv betyder mer än så. Tillgången till ett brett utbud av varor och tjänster, till restauranger och uteliv, till butiker och caféer som håller stadskärnan levande – allt detta gör kommunen attraktiv att leva och bo i. Det är bara genom att ständigt utveckla sitt lokala företagsklimat som kommunen kan säkra upp sin ekonomi och attraktionskraft för framtiden.

Vilka åtgärder stärker företagsklimatet?

Kommunen behöver inse att arbetet med ett bättre företagsklimat sker över alla områden. Exempelvis är en fungerande förskola avgörande för både viljan och möjligheten att arbeta och bosätta sig i kommunen. Viktigast av allt är att det finns en positiv attityd till företag och företagare och att kommunen är beredd att gemensamt med det lokala näringslivet forma förutsättningarna för företagen i kommunen.

Varje kommun är unik men nedanstående punkter är universella och något varje kommun behöver arbeta med för att förbättra sitt företagsklimat:

 • serviceinriktad myndighetsutövning,
 • effektiv tillstånd- och tillsynsprocess med rimliga avgiftsnivåer,
 • en digitalisering med fokus på automatisering av rutinärenden,
 • en upphandlingsprocess anpassad även för mindre företag,
 • brottsförebyggande arbete ihop med näringslivet,
 • försvåra för den organiserade brottsligheten,
 • konkurrensutsätt mer av den kommunala verksamheten,
 • en planprocess med näringslivsfokus,
 • en fungerande kompetensförsörjning,
 • konkurrenskraftig kommunalskatt.

Innehållet i Företagarfakta 2024

Företagarfakta är en rapportserie med 290 enskilda rapporter. En för varje kommun. Varje rapport är full med aktuell fakta och statistik om företagandet i kommunen.

Var och en av rapporterna innehåller kapitel om jobb och företagande, tillväxt och utveckling, befolkning och arbetsmarknad samt kommunal ekonomi och samhällsservice. Därtill finns ett kapitel med övriga fakta om företag och företagande samt ett med policyförslag.

Jobb och företagande

Kommunrapporternas kapitel om jobb och företagande innehåller fakta och statistik över:

 • antal företag och företagare i kommunen,
 • antal jobb i kommunen som småföretagen står för,
 • kommunala skatteintäkter från småföretagen och deras anställda,
 • företagsledare efter ålder och kön.

Tillväxt och utveckling

Kapitlet om tillväxt och utveckling innehåller uppgifter om kommunernas:

 • bruttoregionprodukt,
 • omsättning och lönsamhet i aktiebolag,
 • tillväxthinder i små företag,
 • skulder och konkurser.

Befolkning och arbetsmarknad

Kapitlet som handlar om befolkning och arbetsmarknad tittar närmare på:

 • befolkningsdemografi i kommunen,
 • kommunens befolkningsutveckling,
 • flytt och pendling,
 • kommunens arbetsmarknad,
 • arbetslösheten i kommunen,
 • branschstruktur i kommunen,
 • yrken och utbildning.

Kommunal ekonomi och samhällsservice

Kapitlet inriktat på kommunal ekonomi och samhällsservice kartlägger kommunen utifrån flera kriterier. Dessa är:

 • kommunens ekonomi,
 • antal kommunanställda,
 • skatt och bidrag,
 • kompetensförsörjning,
 •  

Övriga fakta om företag och företagande

Avsnittet som berör övriga fakta om företag och företagande innehåller uppgifter om företagsledare som är mer av allmänt intressanta fakta, men som saknar betydelse för att stärka företagsklimatet i kommunen.

Alla kommuners Företagarfakta 2024

Företagarfakta 2024 är inte en rapport utan 290 rapporter. Här finns alla kommuners rapporter.

Företagarfakta 2024 är en rapportserie. Varje kommun, från Ale till Övertorneå, har en egen skräddarsydd Företagarfakta med unika uppgifter för den egna kommunen. I listan nedan finner du samtliga kommuners Företagarfakta 2024 som pdf-filer. 

Alla Företagarfakta 2024

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.