podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Martin of Sweden/Shutterstock.com.

Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst

Publicerad 4 okt 2022
För att företag och företagare ska kunna verka i hela landet med bibehållen konkurrenskraft är det helt avgörande med en grundläggande fungerande infrastruktur i form av internetuppkoppling, telefoni och post.

Läs hela remissyttrandet över Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst (PDF).

I Företagarnas rapport Företagares behov av posttjänster framgår att nästan 4 av 10 företagare i Sverige upplever att posttjänsterna fungerar ganska eller mycket dåligt. Endast tre procent anser att postväsendet fungerar mycket bra. 7 av 10 företagare anser att det är viktigt för det egna företaget att kunna skicka eller ta emot försändelser med varor som når mottagaren nästföljande dag. Lika många anser att det är viktigt att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar.

Företagarna gör bedömningen att förslagen till nya föreskrifter i sig inte kommer ge några negativa effekter vad gäller möjligheten att bedriva näringsverksamhet i hela landet. Även Post- och telestyrelsen skriver i sin konsekvensutredning att föreskrifterna enbart riktar sig till tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, vilket i dagsläget är Postnord.

Företagarna välkomnar att en skyldighet införs för tillhandahållaren att vid ny placering av postanordning samråda med berörda parter. Utgångspunkten vid alla eventuella framtida förändringar måste vara, likt Post- och telestyrelsen uttrycker, att ägare av en postanordning ges rimliga förutsättningar att kunna vidta åtgärder och föreslå alternativa lösningar vid ny placering av postanordning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.