För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst

Publicerad 4 okt 2022
För att företag och företagare ska kunna verka i hela landet med bibehållen konkurrenskraft är det helt avgörande med en grundläggande fungerande infrastruktur i form av internetuppkoppling, telefoni och post.
Foto: Martin of Sweden/Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet över Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst (PDF).

I Företagarnas rapport Företagares behov av posttjänster framgår att nästan 4 av 10 företagare i Sverige upplever att posttjänsterna fungerar ganska eller mycket dåligt. Endast tre procent anser att postväsendet fungerar mycket bra. 7 av 10 företagare anser att det är viktigt för det egna företaget att kunna skicka eller ta emot försändelser med varor som når mottagaren nästföljande dag. Lika många anser att det är viktigt att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar.

Företagarna gör bedömningen att förslagen till nya föreskrifter i sig inte kommer ge några negativa effekter vad gäller möjligheten att bedriva näringsverksamhet i hela landet. Även Post- och telestyrelsen skriver i sin konsekvensutredning att föreskrifterna enbart riktar sig till tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, vilket i dagsläget är Postnord.

Företagarna välkomnar att en skyldighet införs för tillhandahållaren att vid ny placering av postanordning samråda med berörda parter. Utgångspunkten vid alla eventuella framtida förändringar måste vara, likt Post- och telestyrelsen uttrycker, att ägare av en postanordning ges rimliga förutsättningar att kunna vidta åtgärder och föreslå alternativa lösningar vid ny placering av postanordning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.